24. decembar – POTREBNO JE OBEZBIJEDITI DODATNA SREDSTVA ZA ZDRAVSTVENI SISTEM

0
362

Medical LogoBudžetom je planirano da se Fondu za zdravstveno osiguranje opredijeli 196 miliona eura, a potrebni minimum za funkcionisanje je 207 miliona. Zato je Fond predložio program sanacije finansija zdravstvenog sistema, s ciljem da se nadomjesti hroničan nedostatak novca u ovoj oblasti. Mjere je predstavio direktor te institucuiuje Sead Čirgić.
– Poznato je u ekonomiji zdravstva da nesrazmjer između rashoda i prihoda, odnosno između obima prava osiguranika i raspoloživih sredstava u budžetu Fonda može dovesti, odnosno dovodi, do brojnih problema u funkcionalnosti zdravstvenog sistema – kaže direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, Sead Čirgić.
On je naveo da je jedna od mjera bila uvođenje akciza na duvanske proizvode i alkohol, kao faktore rizika po zdravlje stanovništva. -Smatramo da ako bi se uvela akciza po 20 centi po paklici cigareta, mi bismo obezbjedili dodatnih 15 miliona na godišnjem nivou – objasnio je Čirgić.