23. februar – SZO POZIVA NA UPOTREBU „PAMETNIH“ ŠPRICEVA

0
432

Upotreba istog šprica ili igle pri davanju injekcija više od jednoj osobi dovodi do širenja brojnih smrtonosnih zaraznih bolesti. Milioni ljudi mogu biti zaštićeni od infekcija dobijenih zbog nesigurnih injekcija, ako se zdravstveni programi svih zemalja prebace na špriceve koji se ne mogu koristiti više puta. Iz tih razloga, SZO lansira novu politiku o bezbjednosti injekcija, sa ciljem da se pomogne svim zemljama da se pozabave pitanjem nesigurnih injekcija.

Studija rađena pod pokroviteljstvom SZO, procenjuje da je u 2010. godini  zbog nesigurnih injekcija zaraženo1,7 miliona ljudi virusom hepatitisa B,  315 000 virusom hepatitisa C, a čak 33 800 HIV-om. Nove smjernice SZO-a za bezbjednost injekcija  pružaju detaljne preporuke koje ukazuju na važnost bezbjednosnih uređaja za špriceve, uključujući uređaje koji štite zdravstvene radnike od slučajnog uboda igle. Svjetska zdravstvena organizacija, takođe, naglašava potrebu da se smanji broj nepotrebnih injekcija, kako bi se smanjo rizik od infekcije. Svake godine 16 milijardi injekcija se da pacijentima. Oko 5% od tih injekcija služi za imunizaciju djece i odraslih, a 5% služi za druge postupke, kao što su transfuzija krvi i injektabilni kontraceptivi. Preostalih 90% injekcija se daje u mišić (intramuskularno) ili u kožu (potkožno ili intradermalno). U mnogim slučajevima ove injekcije su nepotrebne, ili se mogu zamjeniti oralnim ljekovima, i na taj način se smanjiti rizik od krvlju prenosivih bolesti.