23. jun- ELEKTOSTIMULACIJA MOZGA UBLAŽAVA NEKE POREMEĆAJE

0
320

Moderna medicina uglavnom se oslanja na ljekove za liječenje ili ublažavanje poremećaja, ali za neka stanja ljekari koriste elektrostimulaciju. Pejsmejker, na primjer pomaže oslabljenom srcu da održava redovne otkucaje. Naučnici sada koriste elektronske signale u mozgu, kako bi olakšali simptome Parkinsonove bolesti. Elektrostimulacija mogla bi uskoro da se koristi i za mnoge druge zdravstvene probleme.

Sama činjenica da može da hoda i komunicira sa ljudima, veliki je poklon za Dejvida Dusnapa. Parkinsonova bolest bila je otporna na uobičajene tretmane, pa su ljekari ugradili elektrode u njegov mozak.

Sistem za duboku stimulaciju mozga, razvijen u korporaciji Medtronik, sastoji se od dva dijela; tankih žica ugrađenih u dio mozga povezanog sa pokretima i baterije koje proizvode električne signale.

Na Univerzitetu Rajs, elektroinženjer i neuronaučnik Keleb Kamiri koristi stimulaciju mozga u eksperimentima na pacovima.

Kemiri kaže da elektrostimulacija može da prevari mozak tako što imitira funkciju koju hemijska supstanca dopamin vrši u kontrolisanju pokreta. Za borbu protiv drugih poremećaja, Kamiri želi da razvije sistem stimulacije mozga, koji će da funkcioniše sa povratnom spregom za podešavanje sopstvenog izlaznog signala.

On kaže da bi takav sistem mogao da pomogne osobama koje imaju epilepsiju, bipolarni poremećaj i druge probleme. Kemiri dodaje da naučnici najprije treba da otklone nekoliko manjih problema.