20. jun – KAMPANJA UNICEF-a ZA ZAŠTITU DJECE OD NASILJA

0
366

„U tvojim rukama je zaštita“ je slogan kampanje koja poziva ljude da se obrate organizacijama koje su specijalizovane za zaštitu djece i adolescenata i prijave nasilje nad njima.

Od početka kampanje, 18. maja, u Brazilu je primljeno 3.800 poziva putem aplikacije „Proteja Brasil“. Cilj ovog projekta, kojeg zajedno sa UNICEF-om, realizuju i Međunarodni centar za sport i Olimpijski komiteta je da se spriječi nasilje i diskriminacija nad djecom tokom FIFA Svjetskog prvenstva.

Tehnologija je glavno sredstvo UNICEF-a u borbi sa ovim problemom. Aplikacija „Proteja Brazil“ razvijena u saradnji sa Sekretarijatom za ljudska prava i brazilskiom NVO CEDECA/BA preuzeta je do sada više od 30.000 puta, a očekuje se da će do kraja turnira biti preuzeta oko 50.000 puta.

„Najbolja strategija za borbu protiv nasilja nad djecom je prevencija koja se može postići ne samo uključivanjem vlade, već i cijelog društva u projekat,“ rekla je Kasimira Benge, šef programa za zaštitu djece UNICEF-a u Brazilu.

„Kampanja se zasniva na činjenici da je Brazil četvrti u svijetu u pogledu broja pametnih telefona čime se oni pretvaraju u saveznika u borbi protiv kršenja dječjih prava,“ dodala je gospođa Benge.

Benge je takođe kazala da je UNICEF jako zabrinut zbog tjeranja maloljetne djece na fizički rad. Podaci otkrivaju da su 3 miliona brazilskih dječaka i djevojčica uzrasta od 10 do 17 godina izloženi teškim fizičkim poslovima. Prema njenim rečima, dečji rad može otvoriti vrata za druge vrste kršenja dječjih prava kao što su fizičko i psihičko zlostavljanje, zanemarivanje i seksualno nasilje.