23. septembar – USTANOVLJENA LOKACIJA ZA SKLADIŠTENJE RADIOAKTIVNOG OTPADA

0
390

23 sepSarajevo – Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine saopšteno je da će se radioaktivni otpad u toj zemlji, tj. radioaktivni materijal koji se ne koristi niti se predviđa njegovo dalje korišćenje, organizovano prikupljati i odlagati u privremeno skladište radioaktivnog materijala u dijelu kompleksa Rakovica, a u cilju smanjenja uticaja jonizirajućeg zračenja na zdravlje stanovništva. To privremeno skladište radio­aktivnog materijala, do rješenja problema trajnog skladišta, odab­rano je u okviru Međunarodnog projekta tehničke pomoći „Uprav­ljanje zatvorenim izvorima zračenja u područjima koja su bila pod uticajem ratnih dejstava”. Lokacija je izabrana kao najpo­voljnije rješenje u ovom trenutku kako bi se spriječila opasnost od izlaganja stanovništva. Privremeno skladište je pod redovnom kontrolom domaćih nadležnih organa, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima iz oblasti zaštite od zračenja, saopšteno je iz te institucije. Dalje se navodi da su na osnovu dosadašnjih procjena radijacijske sigurnosti skladišta, za stanovništvo koje živi u blizini, rizici od izlaganja zračenju znatno ispod dozvoljenih granica i na nivou su prirodnog zračenja. Rješenje o privremenoj lokaciji za odlaganje radioaktivnog otpada donešeno je na osnovu Rješenja Federalnog ministarstva zdravstva, koje redovno sprovodi aktivnosti u oblasti zaštite od jonizirajućeg zračenja.