24. februar – Zbog vakcina protiv kovida 144.000 tona medicinskog otpada – WHO

0
139

Desetine hiljada tona dodatnog medicinskog otpada tokom pandemije koronavirusa dovele su do ogromnog naprezanja sistema upravljanja otpadom u zdravstvu širom svijeta.

Svjetska zdravstvena organizacija je upozorila da to ugrožava i zdravlje ljudi i životnu sredinu nadomak deponija za spaljivanje otpada.

Globalna analiza SZO, na koju se odnosi saopštenje, zasniva se na procjenama oko 87.000 tona lične zaštitne opreme (PPE) nabavljene u periodu mart 2020 – novembar 2021, i otpremljene u vidu hitne podrške državama kroz zajedničku inicijativu Ujedinjenih nacija za vanredne situacije.

– Očekuje se da će veći dio ove opreme završiti kao otpad – navedeno je u analizi.

To je samo inicijalni pokazatelj razmjera problema sa kovid otpadom, ukazuju autori analize, naglašavajući da u obzir nije uzeta roba nabavljena mimo UN inicijative, niti otpad koji proizvodi svjetsko stanovništvo, poput medicinskih maski za jednokratnu upotrebu.

Posredstvom programa UN državama je poslato više od 140 miliona kompleta za testiranje, sa potencijalom da proizvede 2.600 tona neinfektivnog otpada, uglavnom plastičnog, kao i 731.000 litara hemijskog otpada.

U cijelom svijetu je, kako se navodi u analizi, ubrizgano više od osam milijardi doza vakcina, što je proizvelo 144.000 tona dodatnog otpada – špriceva, igala i sigurnosnih kutija.

Dok su se UN i države hvatale u koštac sa neodložnim zadatkom obezbjeđivanja kvalitetnih zaliha lične zaštitne opreme, manje pažnje bilo je posvećeno bezbjednom i održivom upravljanju medicinskim otpadom povezanim sa pandemijom kovida-19.

Izvršni direktor Programa SZO za hitne slučajeve u zdravstvu dr Majkl Rajan naglašava kako je “apsolutno od vitalnog značaja” da se zdravstvenim radnicima “obezbijedi neophodna lična zaštita”.

Sugerisano je i ulaganje u tehnologije za preradu otpada bez sagorijevanja i druge načine kako bi se kroz reciklažu osiguralo da materijali, poput plastike, mogu da imaju “drugi život”. FoNet