24. jun – Zdravlje i zdravstveni turizam

0
112

Univerzitet Crne Gore organizovao je okrugli sto na temu Zdravlje i zdravstveni turizam u prostorijama Rektorata Univerziteta.

Okrugli sto je otvorio rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić. Na temu zdravlja i zdravstvenog turizma govorili su i prorektorica za nastavu UCG i kordinator nastave na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo prof. dr Đurđica Perović, dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje prof. dr Stevo Popović, dekan Medicinskog fakulteta prof. dr Miodrag Radunović, direktor Kliničkog centra Crne Gore dr Jevto Eraković i predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta mr Dušan Simonović.
Na otvaranju okruglog stola, rektor Univerziteta Crne Gore prof. Nikolić ukazao je da Univerzitet Crne Gore organizuje seriju društvenih dijaloga, naučnih tribina i okruglih stolova, u okviru kojih će  predstavnici akademske, privredne i društvene zajednice, uključujući naučnu i stručnu dijasporu, raspravljati o aktuelnim izazovima i razvojnoj perspektivi savremenog crnogorskog društva
On je dodao da saradnja sektora turizma i zdravstva generiše brojne sinergetske i multiplikativne efekte u domenu ekonomskog rasta i razvoja Crne Gore.

Okrugli sto, organizovan od strane Univerziteta Crne Gore, Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i Medicinskog fakulteta, završen je konstruktivnom diskusijom o ovoj i drugim aktuelnim temama.