24. mart – Otvorene telefonske linije za psihosocijalnu podršku

0
219

Dom zdravlja Podgorica, u cilju smanjenja stope anksioznosti i depresije u uslovima socijalne izolacije izazvane epidemijom korona virusa COVID-19, otvara telefonske linije za pružanje psihosocijalne podrške svim građanima Glavnog grada.

Kontakt telefoni za psiho-socijalnu pomoć su: 020/ 481-929 i 067/074 – 135.

Telefon za pacijente koji su već korisnici naših usluga je 020/481-928.

Putem navedenih brojeva telefona psiholozi, psihijatri i socijalni radnici, razgovaraće sa građanima, davati im savjete, pružati podršku, kao i adekvatnim informacijama o načinu prevazilaženja stresa doprinijeti očuvanju mentalnog zdravlja u novonastaloj epidemiološkoj situaciji.