24. mart – Stomatološke usluge samo u krajnje hitnim potrebama  

0
221

U skladu sa novim privremenim mjerama Nacionalnog kordinacionog tijela za sprječavanje unošenja zaraznih bolesti u zemlju, (suzbijanja prenošenja koronavirusa u zemlji) Fond za zdravstveno osiguranje po nalogu Operativnog tima Nacionalnog koordinaciong tijela za zarazne bolesti organizuje da pripravnost radnim danima u toku noći (21:00–07:00) obezbjeđuju po dvije stomatološke ambulante, a pripravnost vikendom i praznicima (07:00–07:00) po tri stomatološke ambulante.

Pripravnost će se obavljati po novoutvrđenom rasporedu obavljanja pripravnosti.
Plan pripravnosti se nalazi na sajtu Fonda, a odnosi se samo na stomatološke ambulante koje imaju sklopljen ugovor sa Fondom na teritoriji Podgorice.

Upućen je apel stomatolozima da pružaju pomoć samo u stanju krajnje hitne medicinske potrebe, u cilju smanjenja rizika prenošenja virusa COVID 19.