24. oktobar – RAZGOVORI O PROIZVODNJI VAKCINE PROTIV EBOLE

0
361

 

Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije održali su sastanak sa visokim predstavnicima država pogođenih ebola virusom, razvojnim partnerima, regulatornim agencijama, proizvođačima vakcina i donatorskim agencijama na kome se govorilo o testiranju i proizvodnji dovoljnog broja vakcina za borbu protive daljeg širenja ebola virusa.

Ključni konsenzus obaveza postignut tokom sastanka je sljedeći:

 

  • Rezultati iz faze 1 kliničkih ispitivanja najsavremenijih vakcina očekuje se da budu dostupni u decembru 2014. godine
  • Farmaceutske kompanije koje se bave razvojem vakcina obavezale su se da će povećati proizvodne kapacitete na milion doza koje će biti dostupne 2015. godine, s tim što će nekoliko stotina hiljada vakcina biti spremne prije kraja prve polovne 2015.
  • Angažman zajednice je ključan za postizanje uspjeha, pa stoga treba hitno formirati partnerstvo između lokalnih zajednica, nacionalnih vlada, nevladinih organizacija i međunarodnih organizacija.

Svjetska zdravstvena organizacija je pozvana od strane svih učesnika da osigura koordinaciju između različitih aktera.

Vakcine imaju veliki uticaj na dalji razvoj epidemije. Sve strane rade na finalizaciji najbržeg pristupa za razvoj i distribuciju vakcina, uključujući i neposredno angažovanje u zajednicama pogođenim epidemijom, tako da su se efikasni tretmani i metode prevencije prihvaćeni i od strane samih zajednica  što utiče na brže sprovođenje dogovorenih akcija.