25. april – ODRŽAN SKUP POD NAZIVOM “IZNALAŽENJE RJEŠENJA ZA POVEĆANJE UČEŠĆA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U IMUNIZACIJI PROTIV SEZONSKOG GRIPA U CRNOJ GORI”

0
315

Kancelarija Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori organizovala je u četvrtak, 24. aprila 2014. godine skup pod nazivom “Iznalaženje rješenja za povećanje učešća zdravstvenih radnika u imunizaciji protiv sezonskog gripa u Crnoj Gori”.

Aktivnost je realizovana u okviru Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji izmedju Crne Gore i Svjetske zdravstvene organizacije, a u sklopu aktivnosti na planu jačanja nacionalnih kapaciteta za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti.

Tokom skupa eksperti Svjetske zdravstvene organizacije predstavili su rezultate kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja o znanju i stavovima zdravstvenih radnika u pogledu imunizacije protiv sezonskog gripa.

Istraživanje je sprovedeno u DZ Podgorica, kao pilot lokaciji, i obuhvatilo je 367 ispitanika među zaposlenim zdravstvenim radnicima sa ciljem da se prepoznaju i razumiju faktori koji determinišu stavove i ponašanja zdravstvenih radnika po pitanju imunizacije protiv sezonskog gripa. Rezultati istraživanja poslužice kao osnov za osmišljavanje mjera potrebnih za promociju imunizacije zdravstvenih radnika protiv sezonskog gripa.