25. februar – OBOGAĆENJE RADNO OKUPACIONE TERAPIJE

0
280

Pacijenti u Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor imali su priliku da učestvuju u tri radionice za obogaćenje radno okupacione terapije, koji se sprovode u okviru projekta Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima. Projekte realizuju Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA i Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) uz podršku Evropske unije i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja.
Biblioteka dostojna ljudi, projekat NVO Inicijativa mladih za ljudska prava, bavi se povećanjem bibliotečkog fonda namijenjenog pacijentima Bolnice, uređenjem prostora za korišćenje biblioteke, prikupljaju se knjige, a na kraju projekta će se organizovati i književno veče. U okviru projekta su renovirane prostorije biblioteke, čime su znatno poboljšani uslovi za ostvarivanje ovog i drugih vidova radno okupacione terapije u Bolnici.
Metakognitivni trening za pacijente sa psihozom sprovodi NVO Mentalno zdravlje, a zasniva se na treningu životnih i socijalnih vještina, smanjenja depresije i anksioznosti, poboljšanja interakcije sa okolinom i opšteg funkcionisanja.
Projekat Umjetnost duše sprovodi NVO Meštar i furešta, lokalna organizacija koja pacijentima Bolnice omogućava da steknu vještine koje se koriste u lokalnim praznicima i svetkovinama poput karnevalskih svečanosti i Bokeljske noći.
Sredstvima projekta je riješen problem grijanja u prostorijama za okupacionu terapiju i omogućen kontinuiran rad cijele godine. Na kraju projekta u Kotoru će biti organizovana prodajna izložba radova nastalih u toku radionica, a planirano je i pokretanje postupka otvaranja stalnog prodajnog štanda za radove pacijenata. Ovim bi se pomogla održivost projekta i uključivanje pacijenata u društvo.