25. jun – Evropski parlament usvojio rezoluciju o pravu na abortus

0
50

Evropski parlament usvojio je rezoluciju kojom se pozivaju članice Evropske unije da osiguraju pravo na legalni i bezbjedan abortus, u cilju poboljšanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena. Evropski parlament usvojio je izvještaj hrvatskog poslanika Predraga Freda Matića o seksualnom i reproduktivnom zdravlju.

Neobavezujuća rezolucija, koja je usvojena sa 378 glasova “za” i 255 “protiv”, napominje da je pandemija Covid-19 ograničila pristup mnogim službama ključnim za reproduktivno zdravlje i prava žena. Od država članica se traži da osiguraju siguran i legalan prekid trudnoće i naglasili su da je “potpuna zabrana ili uskraćivanje nege pobačaja oblik rodno zasnovanog nasilja“. Države članice EU trebalo bi da obezbijede dostupnije liječenje i njegu neplodnosti za sve trudnice, porodilje i babice, navodi se u rezoluciji..

Takođe se navodi da “postoji niz veza između prostitucije i trgovine ljudima i prepoznaje da prostitucija, kako u EU, tako i širom svijeta, podstiče trgovinu ženama i maloljetnicima u nepovoljnom položaju“ i poziva na ukidanje štetnih praksi koje se odnose na sakaćenja ženskih genitalnih organa, kao i rane i prinudne brakove i brakova sa djetetom. Evropski parlament “prepoznaje da se iz ličnih razloga pojedinačni ljekari mogu pozivati na prigovor savjesti; međutim, prigovor savjesti pojedinca ne smije da narušava pravo pacijenta na puni pristup zdravstvenoj zaštiti i uslugama“, navodi se u rezoluciji.

Navodi se i da EP žali zbog toga što ponekad uobičajena praksa u državama članicama dozvoljava ljekarima, a ponekad i čitavim zdravstvenim ustanovama, da odbiju da pruže zdravstvene usluge na osnovu takozvanog “prigovora savjesti”, što dovodi do uskraćivanja njege zbog abortusa na osnovu religije ili savjesti i ugrožavanja život i prava žena.

Rezolucija koja je izazvala medijsku buru, reakciju crkve i parlamentarnu raspravu u Hrvatskoj, pozvala je države članice da uvedu “sveobuhvatno” seksualno obrazovanje za mlade, učine kontraceptivna sredstva dostupnijim i osiguraju bolji pristup proizvodima za menstrualnu higijenu ukidanjem oporezivanja.