25. septembar – Pušenje i alkohol najveći rizik po mlade

0
264

U organizaciji UNICEF-a je organizovana konferencija Moć adolescencije koja je održana u Podgorici. Konferenciji su prisustvovali ministar zdravlja dr Kenan Hrapovića, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali, ministar sporta Nikola Janović i izvršni direktor Crnogorskog Telekoma Nikola Ljušev. Na konferenciji su razmijenjena mišljenja o najboljim načinima da se podrže adolescenti u Crnoj Gori, kojih ima oko 85 hiljada.
Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović je kazao da je najveći zdravstveni rizik u adolescenciji i mladosti povezan sa prihvatanjem rizičnih ponašanja uključujući pušenje, konzumaciju alkohola i droga, rizično seksualno ponašanje, i usvajanje nezdravih navika u ishrani uz manjak fizičke aktivnosti.
Kazao je i da raste trend upotrebe alkohola među mladima, a kao bitan razlog ove pojave naveo je činjenicu da je mladima alkohol lako dostupan.
-U Crnoj Gori je evidentiran i rast upotrebe svih vrsta droga među mladima, pa je tako prema podacima Instituta 13.8 odsto mladih starosti 15 do 24 godina koristilo nezakonite droge nekad u životu, 10.4 odsto u prethodnih 12 mjeseci a 3.7 odsto u prethodnih 30 dana – kazao je Hrapović.
Iako je zakonom zabranjeno, kockanje kod adolescenata je postalo popularna forma rekreacije i provođenja vremena. Tako je istraživanjem IJZ utvrđeno da je više adolescenata koji se kockaju ili klade nego onih koji to ne rade.
On je dodao da je pored navedenih, prekomjerna težina još jedan od gorućih problema adolescenata.
Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali kazao je da je promocija zdravog razvoja u drugoj dekadi života pojedinca jedna od najvažnijih dugoročnih investicija koje bilo koje društvo može da preduzme. Naglasio je da je adolescencija jedinstvena i ključna faza ljudskog razvoja koja ima dugoročne posljedice, a koju karakterišu ubrzan razvoj mozga i fizički rast, uvećane kognitivne sposobnosti, kao i razvijanje novih sposobnosti i vještina.
Istraživanje Instituta za javno zdravlje o kvalitetu života, životnim stilovima i zdravstvenim rizicima stanovnika Crne Gore, pokazalo je da je 29 odsto mladih uzrasta između 15 i 24 godina pušilo nekad u životu, njih skoro 60 odsto je pilo alkohol, a 13,8 odsto koristilo droge. Jedno od četvoro djece ima prekomjernu tjelesnu težinu, podatak je iz istraživanja saopšten na UNICEF-ovoj konferenciji Moć adolescencije.