29. septembar – Sa receptom u 167 privatnih apoteka

0
287

Građani mogu ljekove na recept sada da uzimaju i u privatnim apotekama. Farmaceuti su obučeni, a odrađeno je i informatičko uvezivanje u sistem Fonda.
Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić je izjavio da je potpisan ugovor sa 167 privatnih apoteka.
Vlada je u maju usvojila informaciju o pokretanju postupka uključivanja privatnih apoteka u javni sistem i zaključivanju ugovora sa Fondom za zdravstveno osiguranje. Na taj način će se obezbijediti stabilna snabdjevenost ljekovima, bolja dostupnost, ali i bolja konkurentnost na tržištu. Projekat Sa receptom i u privatne apoteke sprovođen je i 2015. godine. Fond za zdravstveno osiguranje je u martu te godine potpisao ugovor o izdavanju ljekova na recept sa 107 privatnih apoteka, a u Crnoj Gori registrovano je njih 250.