28. septembar – Građani sa sjevera imaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu

0
331

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović i direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić posjetili su zdravstvene ustanove u Bijelom Polju, kao i podstanice Rasovo i Bistirca. Posjeta Opštoj bolnici počela je obilaskom Internog odjeljenja, gdje je konstatovano da je, uprkos rekonstrukciji ovog segmenta ustanove, potrebna izgradnja novog objekta.
Iz kapitalnog budžeta za 2017. godinu, Opštoj bolnici u Bijelom Polju opredijeljeno je 449.400 eura za kupovinu opreme, koju su iz menadžmenta te ustanove naveli kao neophodnu. U cilju dugoročnog i stabilnog kadrovskog planiranja Ministarstvo zdravlja dalo je saglasnost OB Bijelo Polje za četiri specijalizacije,
Na sastanku sa direktoricom bolnice Biserkom Bulatović i ljekarima te ustanove ocijenjeno je da se projekat elektronskog zakazivanja specijalističkih pregleda sprovodi uspješno, da je saradnja sa Domom zdravlja u tom gradu na visokom nivou, kao i da će kroz softverska unaprjeđenja sistema, zakazivanje funkcionisati još bolje, na zadovoljstvo pacijenata.
Tokom obilaska Doma zdravlja Bijelo Polje i zdravstvenih stanica Rasovo i Bistirca sa direktoricom Majdom Dobardžić, ocijenjeno je da je kvalitet pružanja zdravstvene zaštite na visokom nivou i da prostorno i profesionalno mogu da odgovore potrebama građana. Dom zdravlja, u skladu sa potrebama koje su iskazali, iz kapitalnog budžeta dobiće opremu vrijednu 19 hiljada eura. Takođe, Domu zdravlja Bijelo Polje odobrena je specijalizacija iz oblasti oftalmologije.
Ministar Hrapović je ocijenio da je kvalitet pružanja zdravstvene zaštite u ustanovama na primarnom i sekundarnom nivou zdravstvene zaštite na zadovoljavajućem nivou i da građani u ovim sjevernim opštinama dobijaju kvalitetnu, pravovremenu i efikasnu zdravstvenu zaštitu.
Ministar je istakao da će se i u narednom periodu nastaviti kontinuitet u saradnji zdravstvenih ustanova i Ministarstva zdravlja, kao i da očekuje inicijative i konkretne aktivnosti preduzete od strane bolnice u pogledu unaprjeđenja kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga.