29. septembar – Uručene prve licence Stomatološke komore

0
290

Predsjednik Stomatološke komore dr Borislav Ćalović uručio je 29. Septembra prve licence stomatolozima Crne Gore, koje će do 10. januara naredne godine, po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, morati da imaju svi stomatolozi. Svečanom uručivanju licenci prisustvovali su i direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić i državni sekretar Ministarstva zdravlja Milovan Vujović.
Licenca za rad je dokument koji doktoru stomatologije izdaje Stomatološka komora Crne Gore i uslov je za obavljanje samostalne djelatnosti. Licenca za rad se izdaje na period od sedam godina i može se obnoviti. Licencu je do sada platilo 46 stomatologa. Stomatolozi koji do 10. januara ne dobiju licencu, po zakonu potpadaju pod sankcije inspekcijskih organa.