26. septembar – Evropskom zdravstvu prijeti kolaps

0
147

Evropski centar za prevenciju i kontrolu zaraze kategorizovao je zemlje EU u grupe sa “stabilnim” odnosno “zabrinjavajućim” trendovima kada je riječ o procjeni rizika od korona virusa. Grupe su definisane na osnovu broja novoinficiranih, posebno među strarijima od 65 godine i stopi smrtnosti u poslednje dvije nedelje.

Grupa zemlja sa “stabilnim trendom” trenutno uključuje Kipar, Finsku, Njemačku, Grčku, Island, Italiju, Letoniju, Lihtenštajn, Litvaniju, Poljsku i Švedsku. U ovim zemljama se ukupna vjerovatnoća infekcije procjenjuje kao mala, a zbog malog udjela slučajeva kod starijih osoba i trenutnog malog udjela teških slučajeva i niskih stopa smrtnih slučajeva, uticaj bolesti na cijelu populaciju se ocjenjuje kao nizak.

Sve preostale zemlje EU i Velika Britanija čine grupu sa “zabrinjavajućim trendovima”. U ovim zemljama, zbog velikog obima prenosa infekcije, nefarmaceutske intervencije nisu bile efikasne, a ukupna vjerovatnoća infekcije je vrlo velika. Zemlje sa “zabrinjavajućim trendovima” dijele se i u dvije podgrupe, one sa “umjerenim” i “visokim rizikom” za cijelu populaciju. Umjereni rizik se konstatuje za one zemlje u kojima se prijavljuju visoke i rastuće stope novoinficiranih zbog visokih stopa testiranja, a infekcija se prvenstveno dešava kod mladih osoba, sa malim udjelom teških slučajeva. Ova podgrupa uključuje Austriju, Belgiju, Dansku, Estoniju, Francusku, Irsku, Luksemburg, Nizozemsku, Norvešku, Portugal, Slovačku, Sloveniju i Veliku Britaniju.

Iz Evropskog centra za prevenciju i kontrolu zaraze upozoravaju da poslednji podaci govore da se epidemiološka situacija pogoršava u većini zemlja koje se već nalaze u zabrinjavajućoj grupi.