28. septembar – Naučnici poslali upozorenje ljekarima – SAD

0
166

Naučnici koji posljednjih nedjelja razvijaju vakcinu protiv koronavirusa su u više navrata vakcinisali sami sebe nedovršenim vakcinama. U časopisu Science je grupa danskih i američkih naučnika objavila članak kojim dokazuje da su takva isprobavanja vakcina, na način “sam svoj majstor”, vrlo etički i pravno sporna te naučno štetna.

Sciencific American je već krajem avgusta pisao o problemu eksperimentiranja naučnika, a potsticaj za to došao je od tadašnjih najava genetičara Georgea Chrucha iz harvardske laboratorije, koji je kazao da na sebi namjerava da isproba vakcinu i tako vidi kakav je imunološki odgovor njegovog organizma na to. Tada je Scientific American naveo da u takvim slučajevima, pored problema sa zakonom, postoji i problem u kojem bi takvi naučnici, zbog nesistematičnosti, mogli vakcinu da precijene ili predvide važne nuspojave.

– Interes za ovakav ‘sam svoj majstor’ pristup dijelom potiče od vjerovanja da eksperimentiranje na sebi ne podliježe etičkim tijelima za nadzor poput američkog FDA. Takvo vjerovanje je pravno i činjenično netačno, a nesporazumi se mogu odraziti kroz važne javnozdravstvene posljedice – navodi grupa naučnika u časopisu Science.

– Svako sretanje od procedure ispitivanja vakcine nadzorne agencije, u američkom slučaju, dovodi do razvoja vakcine upitne sigurnosti i djelotvornosti, što naposljetku ugrožava javno zdravstvo i upućuje na snižavanje standarda. U vremenu kada je toliko skeptičnosti prema vakcinaciji i tokom izrazito politizovane pandemije, može se poljuljati povjerenje javnosti u sve vakcine i to bez obzira na to kako su ona zaista razvijena – navode naučnici.