27. decembar – Liječenje matičnim ćelijama pomaže kod osteoartritisa – Hrvatska

0
325

U prostorijama Specijalne bolnice Sv. Katarina održana je novinarska konferencija povodom objavljenih rezultata multicentričnog naučnog istraživanja A 24-Month Follow-UP Study of the Effect of Intra-Articular Injection of Autologous Microfragmented Tissue on Proteoglycan Synthesis in Patients with Knee Osteoarthritis. Projekat je za cilj imao da utvrdi učinak intra-artikularne aplikacije autolognog mikrofragmentiranog masnog tkiva, tačnije tzv. stromalne vaskularne frakcije (SVF) koja sadrži niz različitih tipova ćelija na zglobnu hrskavicu u oboljelih od osteoartritisa, a rad objavljen u časopisu Genes (Basel) po prvi put u medicinskoj literaturi prikazuje višegodišnji učinak mezenhimalnim matičnih i mezenhimalnih stromalnih ćelija izdvojenih iz masnog tkiva.

Rezultati ove studije sugerišu da mezenhimalne stromalne i mezenhimalne matične ćelije (MSCs) izdvojene iz mikrofragmentiranog masnog tkiva dovode do porasta ključnih molekula hrskavice ili glikozaminoglikana (GAGs) čak dvije godine nakon intra-artikularne aplikacije. Iako su vrijednosti GAGs-a nakon 24 mjeseca od početka liječenja niže nego što je to bio slučaj nakon 12. mjesečnog mjerenja, čak u više od 50% ispitanika vrijednosti GAGs-a su više nego što su bile prije početka liječenja. Kao i u ranijim studijima mjerenje nivoa GAGs-a u hrskavici se radilo koristeći radiološku metodu oslikavanja primjenom naprednih tehnologija uključujući i kontrastnim sredstvom osnaženo MR oslikavanje – dGEMRIC).

U saradnji s dr Lucijom Zenić i dr Denisom Polančecom sa Odjeljenja za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak koristeći metode imunofenotipizacije i protočne citometrije istodobno su određene vrste i sastav mezenhimalnih stromalnih i mezenhimalnih matičnih ćelija (MSCs) u mikrofragmentiranom masnom tkivu s terapeutskim učinkom za svakog pacijenta koji su pristupili terapiji osteoartritisa u Specijanoj bolnici Sv. Katarina.

U ovom istraživanju prvi put je pokazano da gotovo 80% svih neleukocitnih ćelija čine upravo endotelne progenitorske ćelije (EPC), čija uloga je u naučnoj literaturi dosad poprilično zanemarena. Postoje naznake da upravo interakcija između MSCs i EPC može biti ključna u diferencijaciji ćelija sličnim pericitima, a koje imaju veliki regenerativni učinak..

Osteoartritis je jedan od najčešćih zdravstvenih problema u svijetu, a podaci vodeće američke ortopedske institucije u SAD-u, Hospital for Special Surgery, ističu da trenutno u svijetu od osteoartritisa boluje oko 630 miliona, što ovu bolest pozicionira među najučestalije bolesti modernog čovjeka.

Specijalna bolnica Sv. Katarina, evropski je centar izvrsnosti i prva Evropska bolnica s američkom akreditacijom Global Healthcare Accreditation. Bolnica je predvodnik uvođenja integriranog koncepta personalizovane medicine u kliničku praksu EU.

– Kako u slučaju osteoartritisa tako i u nizu drugih bolesti, nesumljivo će se budućnost zdravstva temeljiti na integraciji načela personalizovane i regenerativne medicine u kliničku praksu – rekao je voditelj projekta prof. dr Dragana Primorca.