27. januar – Ambulanta u okviru Aerodroma Golubovci bogatija za defibrilator

0
383

04Generalna direktorka Direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu Milica Škiljević uručila je medicinski aparat defibrilator zaposlenima u zdravstvenoj ambulanti u okviru Aerodroma Golubovci. Defibrilator, koji se koristi kao terapija kod pacijenata sa životno ugrožavajućim poremećajima srčanog ritma, nabavljen je kroz IPA projekat – Adriatic model održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite, u kojem je Ministarstvo zdravlja Crne Gore bilo jedan od 15 partnera. Projekat, koji je realizacijom ove aktivnosti i završen, od 2013. godine finansirala je Evropska komisija, a obuhvatio je osam zemalja (Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Italiju, Grčku, Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju i Albaniju).

Uručujući defibrilator Milica Škiljević kazala je da je Ministarstvo zdravlja Crne Gore realizovalo brojne aktivnosti u sklopu ovog projekta, među kojima je i nabavka defibrilatora za ambulantu na Aerodromu Golubovci. Ona je istakla da je cilj projekta bio da se, korišćenjem modernih informatičkih tehnologija, osigura mobilnost pacijenata, kao i ljekarskog kadra i usluga, kroz razvoj prekograničnog modela održive i efikasne komunikacije i razmjene podataka i iskustva među pružaocima zdravstvenih usluga, a sve u svrhu smanjenja nepotrebnog kretanja pacijenata u Jadransko-jonskoj regiji.

Izvršni direktor Aerodroma Crne Gore mr Milovan Đuričković kazao je da je od velikog značaja ulaganje u unaprjeđenje tehnoloških kapaciteta zdravstvene ambulante Aerodroma Golubovci i da će se nabavkom defibrilatora značajno unaprijediti kvalitet zdravstvene zaštite za sve putnike kojima je potreban ovaj vid zdravstvene usluge. On je izrazio očekivanje da će se i kroz buduće projekte koje bude implementiralo Ministarstvo zdravlja nastaviti ulaganje u zdravstvene ambulante aerodroma u Podgorici i Tivtu.