24. januar – Delegacija EU u Crnoj Gori podržaće buduće projekte iz oblasti zdravstva

0
357

03Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović, sa saradnicima, razgovarao je sa Aivom Oravom, ambasadorom Delegacije EU u Crnoj Gori. Čestitao je ambasadoru Oravu imenovanje na novu funkciju i izrazio očekivanje da će se dosadašnja veoma kvalitetna saradnja sa Delegacijom EU u procesu pregovora za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji nastaviti i unaprjeđivati.

Ministarstvu zdravlja, kako je kazao ministar Hrapović, cilj je unapređenje funkcionisanja zdravstvenog sistema i samim tim zadovoljstvo građana zdravstvenim uslugama. On je naveo da se aktivnosti i mjere kroz poglavlja u procesu prestupnih pregovora, kojima je obuhvaćena oblast zdravstva, realizuju zadovoljavajućom dinamikom, a da bi propisi, akcioni planovi i strategije, čiji je nosilac izrade Ministarstvo zdravlja, trebalo da budu realizovani u definisanim rokovima, u skladu sa preporukama Evropske komisije. Ministar Hrapović upoznao je ambasadora Orava sa novim projektima u oblasti zdravstva, za koje je apliciralo Ministarstvo zdravlja, a finansiraju se iz evropskih fondova. On je predočio da je zdravstvenom sistemu neophodna pomoć Evropske delegacije u oblasti prevencije hroničnih nezaranih bolesti, budući da su kardiovaskularne i maligne bolesti i dijabetes, najčešći uzrok obolijevanja i umiranja u Crnoj Gori. Zato je, prema riječima dr Hrapovića, sistem zdravstva neophodno ojačati, naročito na primarnom nivou zdravstvene zaštite u smislu doedukacije izabranih doktora, kako bi rješavali što veći broj hroničnih nezaraznih bolesti na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

Ministarstvu zdravlja je, takođe, neophodna podrška u procesu uvodjenja Evropske kartice zdravstvenog osiguranja i sprovođenju Studije izvodljivosti o uticaju njenog uvodjenja na javne finansije, što je obaveza iz Pregovaračke pozicije. Ova obaveza bi trebala da se realizuje kroz Projekat socijalne sigurnosti.

Ministar Hrapović je upoznao ambasadora Orava i sa namjerom Ministartsva zdravlja da realizuje projekat: “Jačanje kapaciteta Ministarstva zdravlja za podršku umreženog sistema monitoringa kroz unapređenje primjene informacionog sistema u oblasti supstanci ljudskog porijekla”, koji bi se finansirao iz Instrumenta za evropsku integraciju (IEI), u iznosu od 300.000 eura. Svrha projekta je bolja i kvalitetnija zdravstvena zaštita i unapređenje zdravlja stanovništva kroz umreženi sistem monitoringa svih nivoa zdravstvene zaštite, poštovanjem principa održivosti, stabilnosti i racionalnosti , efikasnosti i efektivnosti , kvaliteta i bezbjednosti uz podsticanje bržeg razvoja sistema izvještavanja, prikupljanja podataka i kontinuirane evidencije u oblasti supstanci ljudskog porijekla (krv, organi, tkiva, ćelije) u cilju blagovremenog reagovanja na neželjena dejstva ljekova.

Ambasador Orav je izrazio očekivanje da će Crna Gora napredovati na putu pristupanja Evropskoj uniji i naglasio da je u tom smislu zdravstveni sistem izuzetno značajan, jer je to osjetljiv sektor koji zahtijeva velika ulaganja i samim tim opterećenje za državni budžet. On je podsjetio na projekte u oblasti zdravstva koji su uspješno završeni u Crnoj Gori, a finansirani su iz evropskih fondova i iskazao spremnost Delegacije EU da pruži pomoć u realizaciji budućih projekata, koji će doprinijeti unaprjeđenju zdravstvenog sistema.