28. januar – Organizovana obuka za personalne asistente i njihove korisnike

0
378

MEDICAL LOGOUdruženje mladih sa hendikepom Crne Gore organizovalo je obuku za personalne asistente i njihove korisnike u prostorijama ovog Udruženja.
Personalna asistencija je prvi i osnovni preduslov za ostvarivanje samostalnog življenja. Pri tom, personalni asistent podrazumijeva jednu osobu koja pruža pomoć osobi sa invaliditetom. S tim u vezi usluga se pruža shodno individualnim potrebama svakog korisnika personalne asistencije pojedinačno, pri čemu korisnik određuje vrijeme i mjesto pružanja usluge, dok personalni asistent pruža pomoć korisniku isključivo na način koji korisniku najviše odgovara, a ne na način koji je naučen kao opšte pravilo.
S tim u vezi obuka se organizovala kako bi se asistenti obučili za rad, odnosno pružanje pomoći i podrške osobama sa invaliditetom, a da sami korisnici tj. osobe sa invaliditetom nauče više o pojmu personalne asistencije, njenim principima, i procjeni sopstvenih potreba.
Obuka je organizovana u okviru projekta Za mlade s invaliditetom bez barijera. Obuku su vodili trenerski tim UMHCG.