27. jul – Pripremaju uputstvo o bližem načinu ostvarivanja prava na vantjelesnu oplodnju

0
91

Nakon ukidanja Konzilijuma za vantjelesnu oplodnju u Kliničkom centru Crne Gore, Fond za zdravstveno osiguranje, ubrzo će pripremiti uputstvo o bližem načinu i postupku ostvarivanja prava osiguranika na liječenje neplodnosti postupcima medicinski potpomognute oplodnje, na teret sredstava Fonda.

Zakonom o medicinski potpomognutoj oplodnji (“Sl. list CG” br 145/12) propisani su uslovi i način obavljanja postupaka medicinski potpomognute oplodnje, dok je Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju (“Sl. list CG” br 145/12) propisano da je jedno od prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i pravo na liječenje neplodnosti postupcima medicinski potpomognute oplodnje.