28. april – Održan uro-onkološki skup

0
288

Stručni skup u organizaciji farmaceutske kompanije Pfizer i veledrogerije Farmegra održan je u hotelu Podgorica na temu Savremeni pristup liječenja mRCC-a u deceniji ciljane terapije.
Na temu Dijagnostika i hirurgija tumora bubrega govorio je doc. dr Petar Kavarić, Klinika za urologiju,KCCG, dok je prim. dr Jadranka Lakićević, Klinika za onkologiju i radioterapiju, govorila o standardu prve terapijske linije mRCC-a. Na temu Savremeno sekvenciranje sistemske terapije metastatskog karcinoma bubrega – druga linija govorio je prof. dr Vladimir Todorović, Klinika za onkologiju i radioterapiju. Na kraju je dr Nevenka Lukovac, Klinika za onkologiju i radioterapiju, izlagala na temu TKI inhibitora Mrcc-a.
Skupu su prisustvovali ljekari Kliničkog centra, urolozi i onkolozi.