28. oktobar – Potrebna apsolutna reforma primarne zdravstvene zaštite – Srbija

0
36

Svaki odličan zdravstveni sistem podrazumijeva prije svega odlično organizovanu primarnu zdravstvenu zaštitu, zaključak je panela Zdravstvo – briga za čovjeka ili profit, u okviru drugog dana Prvog međunarodnog omladinskog samita Otvoreni svijet.

– Koliko se sjećam, u jednoj godini je bilo šest puta više specijalista u odnosu na ljekare opšte prakse, potpuno nepotrebno, ali organizacija je takva u domu zdravlja da mojim kolegama ne dozvoljava i onemogućava da se posvete pacijentu koliko je potrebno. Želim da apelujem i na najbolje studente da ne bježe od opšte medicine, odlično je što je Medicinski fakultet prepoznao da mi osim velikih naučnika pravimo ljekare opšte prakse i to je najvažnije – istakla je ministarka zdravlja dr Danica Grujičić.

Ona je naglasila da je potrebna apsolutna reforma primarne zdravstvene zaštite i da je neophodno vratiti porodičnog ljekara.

– Moramo raditi, to je jedan mukotrpan proces koji mora krenuti sa projektnim zadacima i pilot projektima. Moramo vratiti porodičnog ljekara. Ta reforma mora da se napravi da bi mogli bez ikakvog problema da sprovedete skrining, da otkrijete na vrijeme bolest i da tačno ne gubite vrijeme zato što znate porodičnu anamnezu. Ako bismo medicinu posmatrali kao jedan sportski poligon, onda bi znali da su margine tog poligona koji ga negdje ograničavaju, ali i čine njegovu suštinu, preventiva i palijativa – naglasila je pulmolog i bivša ministarka zdravlja u Crnoj Gori dr Jelena Borovinić Bojović.

Takođe, naglasila je da je decentralizacija zdravstvenog sistema jako važna, ističući da “niko ne sme da bude zaboravljen”.

– Svi su jednako važni i svi moraju da imaju jednake uslove za zdravstvenu zaštitu – dodala je dr Borovinić Bojović.

– Mislim da je izvor korupcije što je dozvoljeno da ljekar radi i u privatnoj i u državnoj službi. Takođe, smatram da je digitalizacija zdravstva koju je predložila premijerka sjajna stvar. Tako ću, recimo, ja kao ministar na jedno dugme moći da vidim koliko je neki doktor odradio pregleda taj dan, koliko operacija, a koliko je filozofirao – naglasila je dr Grujičić. Telegraf