28. septembar – SRPSKO ZDRAVSTVO NA POSLJEDNJEM MJESTU U EVROPI – Srbija

0
282

Prema nalazima European Helth Consumer Index, ekspertske organizacije sa sedištem u Švedskoj, a za potrebe Evropskog parlamenta, srpsko zdravstvo već godinama zaredom je na posljednjem mjestu u Evropi.
Arne Bjernberg, izvršni direktor EHCI-ja jedan od razloga nalazi u saznanju što je srpska ljekarska profesija potčinjena političarima i birokratama i da su istraživači bili šokirani saznanjem da u Srbiji postoji iluzija da se nedostaci u stručnom rukovođenju i upravljanju mogu nadoknaditi stalnim povećanjem broja zakonskih propisa.
Istraživanje se obavlja devetu godinu, a Srbija zadnjih godina čvrsto drži začelje. Među kriterijumima su broj obavljenih operacija u roku do 90 dana od dijagnoze, početak terapije raka do 21 dan od dijagnoze, pregled skenera u roku od sedam dana, smrtnost beba na rođenju, smrtnost od infarkta srca, porast stope umiranja od raka… Ocjene se rade i na osnovu dostupnosti usluga u zdravstvu, stope urađenih mamografija, listi ljekova, bolničkih infekcija izazvane bakterijom Mrsa, ostvarenosti prava na mišljenje drugog ljekara, postojanju kataloga usluga, elektronskog zakazivanja pregleda.
Zanimljivo je da Srbija troši 1.200 dolara po glavi stanovnika godišnje za zdravstvo, što je mnogo više od susjeda. Govoreći o listama čekanja, Bjernberg je kazao da one ne zavise od novca, već od mentalnog stanja. Ispred Srbije su Rumunija (34), Bugarska (31), Albanija (30) i bivše jugoslovenske republike – Slovenija (18), Hrvatska (20) i Makedonija (28). U pružanju zdravstvenih usluga najbolja je Holandija, Švajcarska je na drugom, a Island na trećem mestu. Srbija je poslednja, i pored činjenice da je Evropska unija od 2002. godine donirala nekoliko stotina miliona eura za reformu zdravstvenog sistema ove zemlje.