29. februar – ZAPOČETO OSNIVANJE STOMATOLOŠKE KOMORE CRENE GORE

0
306

Na inicijativu ljekarske komore Crne Gore, na čelu sa dr Đokom Jočićem, komisije za privatnu stomatološku praksu čiji je predsjednik dr Branko Rašović, i uz saglasnost ministarstra zdravlja prof. dr Budimira Šegrta, u januaru je donesen zakon o osnivanju nezavisne stomatološke komore Crne Gore.

Prije dvije godine ovaj zakon nije prošao na Skupštini, pa je osnovana komisija za privatnu stomatološku praksu. Do sada je udruženje doktora privatne stomatologije funkcionisalo u sklopu ljekarske komore Crne Gore.

Aktivnosti stomatološke komore će početi sa izradom statuta komore. U dogovoru sa ljekarskom komorom pripremljen je plan u kome će ljekarska komora, kao i do sada, vršiti poslove za stomatologe. Dakle, u ovom prelaznom periodu, iz budžeta koji je namijenjen ljekarskoj komori, dio sredstava će biti upućen za aktivnosti osnivanja stomatološke komore.

Na sastanku sa ministrom zdravlja prof. dr Budimirom Šegrtom, usaglašeno je na koji način je potrebno započeti osnivanje stomatološke komore. Prvi korak je da ljekarska komora donese akt o razdvajanju komora, a nakon toga će početi izrada potrebnih akata.