29. jul – MINISTAR ŠEGRT RAZGOVARAO SA DR MARIT KOKI

0
390

Ministar zdravlja prof. dr Budimir Šegrt, sa saradnicima, 29.07.2015. godine primio je direktorku Evropskog centra za kontrolu zaraznih bolesti (ECDC) dr Marit Koki, sa sardadnicima.

Ministarstvo zdravlja, u okviru pregovora sa Evropskom komisijom za poglavlje 28., kako je kazao ministar Šegrt, ima dobru saradnju sa ECDC, koji ispred Evropske komisije vodi pregovore oko nadzora nad zaraznim bolestima. Ministar Šegrt upoznao je dr Koki sa planiranim aktivnostima Ministarstva zdravlja na poboljšanju kvaliteta i efikasnosti zdravstvenog sistema, prvenstveno izradom Programa strukturnih reformi u zdravstvu.

Dr Koki je izrazila zadovoljstvo dosadašnjom saradnjim sa crnogorskim zdravstvenim institucijama i dala podršku planiranim projektima, posebno onima koji se odnose na jačanje javnog zdravlja.

Na sastanku je bilo riječi i o planiranim aktivnostima koje imaju za cilj usvajanje Akcionog plana za zarazne bolesti, koji će biti osnova za aktivnosti Ministarstva zdravlja u kontroli i nadzoru nad zaraznim bolestima. Dogovoreno je da se utvrde prioriteti koji će omogućiti adekvatan nadzor nad zaraznim bolestima u Crnoj Gori, a istovremeno u odgovarajućem roku ispuniti obaveze iz poglavlja 28 koje se odnosi na nadzor nad zaraznim bolestima.