29. maj – Mladi sa sjevera zajedno protiv narkomanije

0
293

Zahvaljujući strateškom pristupu Vlade Crne Gore i pravnom okviru u odnosu na oblast sprečavanja zloupotrebe droga, u našoj zemlji se posljednjih godina bilježi stabilizacija trenda upotrebe ilegalnih droga, koja je značajno manja u odnosu na evropski prosjek. Ovo je saopšteno na edukativnoj radionici u Bijelom Polju, koju je za mlade iz šest sjevernih opština (Bijelo Polje, Berane, Rožaje, Andrijevica, Plav i Gusinje), u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, organizovala nevladina organizacija Euromost kroz projekat Mladi sa sjevera zajedno protiv narkomanije. Projekat je odobren od strane Ministarstva zdravlja u okviru programa prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama.
Generalni direktor Drektorata za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja, dr Miro Knežević je podsjetio da je upotreba droga, odnosno zavisnost o drogama jedan od najznačajnijih socijalno-zdravstvenih problema današnje civilizacije, koji predstavlja istinski rizik za zdravlje nacije, naročito u vezi sa zaraznim bolestima (HIV, hepatitis C, hepatitis B, polno prenosive bolesti). On je podsjetio da je istraživanje koje je uradio Institut za zdravlje pokazalo da je narkomanija u Crnoj Gori u porastu, a da se posljednjih godina registruje stabilizacija trenda upotrebe ilegalnih droga na evropskom nivou, premda je još na visokom nivou (18%). U Crnoj Gori ovaj procenat je manji (10%), ali duplo veći u odnosu na 2008. godinu. On je naglasio da je u ovoj oblasti uspostavljena efikasna saradnja sa civilnim sektorom, koja je doprinijela razvoju strateškog pravca u borbi sa izazovima vezanim za droge.
– Iz tog razloga Vlada i Ministarstvo zdravlja su obezbijedili sredstva za raspisivanje konkursa za podršku nevladinim organizacijama, za borbu protiv narkomanije. Prošle godine odobreno je oko 88 hiljada eura nevladinim organizacijama za realizaciju projekata iz obasti zloupotrebe droga, dok je za ovu godinu planirano da se za tu namjenu izdvoji 75 hiljada eura, a sve u cilju smanjenja zloupotrebe droga. Osim aktivnosti koje se odnose na prevenciju i ranu detekciju, u zdravstvenom sistemu sprovodi se liječenje zavisnika terapijom metadon i buprenorfin – kazao je dr Knežević.
On je naglasio da borba protiv narkomanije nije samo zadatak zdravstvenog sistema, već kako vladinog tako i nevladinog sektora, jer samo zajedničkim djelovanjem može da se postigne napredak u borbi protiv narkomanije. Dr Knežević je izrazio zadovoljstvo što se veliki broj mladih uključio u borbu protiv narkomanije.