29. mart – CALIMS – URUČEN PRESTIŽNI SERTIFIKAT MEST EN ISO/IEC 17020:2013

0
348

02Na svečanosti održanoj povodom devet godina od osnivanja Akreditacionog tijela Crne Gore, Agenciji je uručen sertifikat o akreditaciji za ocjenu usaglašenosti čime je i zvanično postala nosilac akreditacije prema ovom međunarodno prihvaćenom i priznatom standardu.

Paralelno sa razvojem sistema upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001 i bezbjednošću informacija prema standardu ISO 27001, CALIMS je posebnu pažnju posvetila i implementaciji zahtjeva standarda specifičnog za rad kontrolnih tijela, što je, nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova od strane Akreditacionog tijela Crne Gore, rezultiralo dobijanjem prestižne akreditacije prema zahtjevima standarda MEST EN ISO/IEC 17020:2013. Na ovaj način, CALIMS je, kao kontrolno tijelo tipa A, zadovoljila zahtjeve pomenutog standarda i time potvrdila kompetentnost za obavljanje poslova kotrolisanja specificiranih u utvrđenom obimu akreditacije, a koji se odnose na: kontrolisanje dokumentacije u postupcima izdavanja dozvole za stavljanje lijeka u promet, prometa kontrolisanih supstanci, odobrenja i evidentiranja kliničkog ispitivanja lijeka, evaluacije spontanog prijavljivanja neželjenih dejstava ljekova u oblasti ljekova za upotrebu u humanoj medicini.

Postupajući po dokumentaciji usklađenoj sa zahtjevima standarda MEST EN ISO/IEC 17020:2013 rukovodstvo i osoblje na poslovima kotrolisanja su iskazali svoje strateško opredjeljenje da kontinuirano unapređuju sistem upravljanja kvalitetom i standardizuju poslovne procese.