3. decembar – NOVI VODIČ SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE ZA SPREČAVANJE I KONTROLU RAKA GRLIĆA MATERICE

0
347

Novi vodič Svjetske zdravstvene organizacije ima za cilj da pomogne zemljama da bolje spriječe i kontrolišu rak grlića materice. Ova bolest jedna je od najsmrtonosnijih u svijetu i odgovorna je za više od 270 000 smrtnih slučajeva godišnje, od kojih se 85% dešava u zemljama u razvoju. Novi vodič pod nazivom „Sveobuhvatna kontrola raka grlića materice: vodič za osnovnu praksu“ je stavljen u primjenu na samitu u Melburnu, Australija, 3. decembra 2014. godine.

Glavni elementi u novom vodiču su:

– Vakcinisanje djevojaka starosti od 9 do 13 godina sa dvije doze vakcine HPV da bi se spriječila infekcija ljudskim papiloma virusom (HPV) koji je odgovoran za većinu slučajeva raka grlića materice. Preporučena je upotreba dvije doze vakcine umjesto dosadašnje tri, jer je dokazano da je efikasnost dvije doze ista kao i efikasnost tri doze. Ova promjena umnogome će olakšati davanje vakcine. Pored toga, troškovi vakcinacije će se smanjiti što je posebno važno za zemlje sa niskom i srednjom platežnom moći u kojima su budžeti za zdravstveni sistem ograničeni, a potreba za HPV vakcinom velika. U više od 55 zemalja svijeta djevojke su zaštićene rutinskom administracijom HPV vakcine, što je veoma ohrabrujući podatak.

– Koristišćenje HPV testova za kontrolu žena pri prevenciji raka grlića materice. Sa HPV testovima, učestalost skrininga će se smanjiti. Ukoliko je rezultat testa negativan, skrining ne treba raditi narednih pet godina. To predstavlja veliko smanjenje troškova za zdravstvene sisteme.

– Povećanje propagande. Umesto fokusiranja na podsticanje skrininga žena starijih od 29 godina, preporučuje se komunikacija i sa adolescentima, roditeljima, pedagozima i ljudima koji rade na svim nivoima zdravstvene zaštite  da bi se  doprlo do što većeg broja žena i spriječilo obolijevanje od raka grlića materice.

Dr Natali Broutet, vodeći ekspert SZO-a za sprečavanje i kontrolu raka grlića materice, rekla je da novi vodič SZO-a može da znači razliku između života i smrti za djevojke i žene širom svijeta.

„Nema magične formule, ali kombinacija više efikasnih i pristupačnih metoda za sprečavanje i liječenje raka grlića materice smanjiće pritisak na budžete zdravstvenih sistema, posebno u zemljama sa niskim prihodima, i drastično će doprinjeti eliminaciji raka grlića materice“, zaključuje dr Broutet.