28. decembar – BORBA PROTIV DEPRESIJE U SRBIJI

0
346

BEOGRAD – Na skupu održanom u Institutu za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut”, namijenjenom ljekarima opšte prakse, predstavljene su karakteristike depresivnih simptoma značajnih za rano otkrivanje, uzajamni odnosi depresije i somatskih bolesti, depresije kod djece, adolescenata, žena u pojedinim generativnim fazama i starijih osoba.

– Depresija predstavlja važan zdravstveni problem zbog visoke prevalentnosti, zbog težine posljedica, narušenog kvaliteta života, mogućih veoma teških posljedica, mogućih samoubistava i udruženosti sa drugim mentalnim poremećajima i hroničnim bolestima – rekao je direktor Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ Dragan Ilić.

Direktorka Klinike za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” Slavica Đukić Dejanović istakla je da 350 milona ljudi svih uzrasta u ovom momentu boluje od nekog depresivnog poremećaja i da SZO upozorava da će 2020. godine to biti druga po frekventnosti opterećujuća bolest na svijetu, što je dovoljan razlog da se tom problemu posveti veća pažnja, tim prije što se simptomi depresije ne prepoznaju.

– Ljekar opšte prakse, kada posumnja na depresiju, treba da postavi detaljna pitanja vezana za psihijatrijsku anamnezu i za evaluaciju psihičkog statusa, da somatski neurološki pregleda pacijenta i uradi laboratorijska istraživanja – naglasila je Dejanović.

Ona je dodala da su kod poremećaja rada štitne žlijezde simptomi vrlo slični simptomima depresije, tako da ljekari opšte prakse kad pred sobom imaju depresivnu osobu često ispitaju i njenu funkciju, pa u ambulantnim uslovima postave dijagnozu.

Podaci SZO govore da je 67 odsto depresija hroničnog toka i da se relativno često, kod 10 do 15 odsto depresivnih osoba, ta bolest završava samoubistvom, odnosno milion ljudi oduzme sebi život svake godine zbog depresivnog poremećaja.

– U Evropi svaki 15 – ti stanovnik, odnosno 6.7 odsto, ima simptome depresije, a prema studiji opterećenja bolešću u Srbiji u okviru ukupnog rangiranja, baziranih na 18 odabranih poremećaja zdravlja, depresija je bila na četvrtom mjestu“ – istakao je Ilić.

U Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije iz 2013. godine, utvrđeno je da 4.1 odsto stanovništva pokazuje simptome depresije, kojima su znatno podložnije žene nego muškarci, kao i stari i siromašni.

– Zabrinjava podatak da je čak 21.1 odsto stanovništva starih 85 godina ili više imalo simptome depresiije, ali ih nisu prepoznali kao takve – rekao je Ilić.

Prema riječima Dejanović, depresija značajno povećava rizik od mnogih somatskih bolesti, prije svega kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih, a prognoza infarkta miokarda, moždanog udara, dijabeta, kod depresivnih pacijenata je mnogo lošija nego kod pacijenata koji nemaju depresiju, a boluju od ovih somatskih bolesti.

– Nema depresivne osobe koja ne ispoljava bar jedan od sljedećih simptoma: depresivno raspoloženje, gubitak interesovanja ili zadovoljstva ili smanjenje energije i pojačanu dramu. Depresija može biti blaga, kada se može liječiti podrškom, izmjenom stila života ili određenim uputstvima koje bi pacijent trebalo da prihvati, ali može biti i umjereno teška i teška, kada se mora liječiti lijekovima. Kada nam se javi u ordinaciju osoba koja ima blagu depresiju, postoji mogućnost da njeno liječenje bude apsolutno nefarmakološko, a površinske psihoterapeutske metode, izmjena stila života i rano otkrivanje tog oblika depresije lišavaju terapeuta i pacijenta razmišljanja o tome koji je lijek neophodan, dok se drugi oblici, umjerena i teška depresija, ne mogu liječiti bez lekova – istakla je Dejanović.

Kako je zaključila, veoma je važno da se poveća stepen znanja opšte populacije, kako bi svako mogao da prepozna sopstvenu anksioznost, bezrazložni strah i depresiju kako bi sebi na vrijeme pomogao.