30. april – Formiran tim koji odlučuje o GMO u Srbiji

0
274

Ministarstvo poljoprivrede, uz saglasnost Ministarstva zdravlja, formiralo je Stručni savjet za procjenu rizika u oblasti bezbjednosti hrane, koji će činiti 15 eksperata iz različitih oblasti. Pravo glasa imaće stalni članovi, koji će, između ostalog, odlučiti i o prometu genetski modifikovanih organizama (GMO) u Srbiji. Koordinator grupe je Nenad Dolovac, doktor biotehničkih nauka, a još je šest stalnih članova Saveta, između kojih će biti izabran i predsjednik.
Ministar Branislav Nedimović je najavio da će poslednju rijč o prometu GMO imati struka, a ne politika. Svoje obećanje je i ispunio i formirano je stručno tijelo, koje ima zadatak da se bavi kompletnom provjerom kvaliteta hrane u Srbiji. Obavljaće se provjera ispravnosti namirnica, ali i postavljati standardi za sredstva koja služe kao zaštita u proizvodnji i prometu hrane.
Struka treba da utvrdi da li su ovi organizmi štetni po zdravlje. Treba da se zna da je stručni savjet potpuno autonoman i da će njihova naučna saznanja biti presudna i oko GMO, kao i kompletne provjere kvaliteta hrane. Postoje i članovi koji nemaju pravo glasa, međutim, imaće konsultativnu ulogu i njihovo mišljenje će se uvažavati.
Predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Goran Papović, koji je član Saveta bez prava glasa je objasnio – Moja uloga je savjetodavna i ja ću se truditi da sa terena dostavim informacije koje mogu biti od koristi za eksperte -.