30. maj – ODRŽANA MEĐUNAODNA SPESIJALISTIČKA ŠKOLA

0
416

Ministar zdravlja prof.dr Miodrag Radunović otvorio je ECPD Međunarodnu specijalističkeu školu “Savremena dostignuća u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti” u petak 30.05.2014. godine u 10 u Hotelu „Kataro“ u Kotoru.

Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore i Ministarstvom zdravlja Republike Srbije organizuje Međunarodnu specijalističku školu. Evropski centar za mir i razvoj ovu Školu organizuje u okviru Međunarodnog programa transfera sistema znanja u oblasti medicinskih nauka, u skladu sa zaključenim Sporazumima o saradnji u oblasti zdravstva sa navedenim ministarstvima i u nastavku višegodišnje uspješne saradnje između Vlade Crne Gore i ECPD. Glavne teme Škole su: neurobiologija bolesti zavisnosti, integrativni programi u tretmanu zavisnosti, mogućnosti farmakologije u lečenju bolesti zavisnosti, savremeni koncepti u psihoterapiji i socioterapiji bolesti zavisnosti i prevencija bolesti zavisnosti.

Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor bila je suorganizator skupa, čiji su predavači  veoma iskusni i stručni poznavaoci bolesti zavisnosti iz Crne Gore, Hrvatske i Srbije.