31. januar – “SRBIJA PROTIV RAKA”

0
416

Beograd – Nacionalni programi skrininga u Srbiji za rano otkrivanje karcinoma dojke, grlića materice i debelog crijeva, prema prvim analizama, postigli su planirane rezultate u prvoj godini sprovođenja, odnosno premašeno je 20 odsto obuhvata građana iz ciljnih grupa. U 2014. godini planira se povećanje broja domova zdravlja u kojima će se sprovoditi Nacionalni program skrininga i još veći obuhvat stanovništva koje spada u ciljne grupe. U toku je javni poziv Ministarstva zdravlja za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa “Srbija protiv raka”.

U okviru podrške sprovođenju Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka“, Ministarstvo zdravlja uputilo je javni poziv zdravstvenim ustanovama za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa „Srbija protiv raka“. Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz Plana mreže zdravstvenih ustanova.

Prijavu projekta mogu zajednički podnijeti dvije ili više zdravstvenih ustanova.