31. oktobar – Aktivnosti Zavoda za transfuziju krvi

0
315

Zaposleni u osiguravajućoj kući Grawe osiguranje i agenciji WVP organizovali su akciju dobrovoljnog davanja krvi u Zavodu za transfuziju krvi u Podgorici.
U akciji je učestvovalo oko 10 davalaca krvi.
Klubovi dobrovoljnih davalaca krvi Herceg Novi i zaposlenih u Crnogorskom elektroprenosu, organizovali su akcije davanja krvi, u kojima je učestvovalo oko 60 osoba.

Klub dobrovoljnih davalaca krvi zaposlenih u Crnogorskom elektroprenosu organizovao je akciju u prostorijama Zavoda za transfuziju krvi u Podgorici.
U akciji je učestvovalo oko 30 davalaca krvi.