4. Jul – NA KONFERENCIJI U SAN MARINU UČESTVOVALA DELEGACIJA MINISTARSTVA ZDRAVLJA CRNE GORE

0
355

Delegacija Ministarstva zdravlja, predvođena ministrom, prof. dr Miodragom Radunovićem, učestvovala je na dvodnevnoj konferenciji, pod nazivom “Prvi sastanak visokog nivoa malih zemalja – Implementacija politike zdravlje 2020” koja je održana 3. i 4. jula u San Marinu.

Cilj sastanka bio je definisanje platforme za razmjenu iskustava malih zemalja, što će doprinijeti jačanju kapaciteta za punu implementaciju politike “Zdravlje do 2020” i njenih inovativnih pristupa za unapređivanje zdravlja i smanjivanje nejednakosti u zdravlju.

Ministar Radunović je prvog dana sastanka, uzeo aktivno učešće u okviru tematske sesije “Zdravlje 2020, kao okvir za sinergiju između zdravlja i drugih sektora, s ciljem promovisanja održivog razvoja – Iskustvo Crne Gore”.

Ministar Radunović je istakao da resursi za zdravlje predstavljaju ulaganje u rast i razvoj.

– Zdravlje nije trošak za ekonomiju. Ulažuci u zdravlje, ulažemo u humani kapital, a dividenda se isplaćuje u formi zaposlenosti i povećane produktivnosti. Zdravlje doprinosi ekonomskom rastu i nacionalnom razvoju kroz produktivnu zaposlenost, smanjivanje troškova liječenja i bolovanja, doprinosi većoj socijalnoj koheziji. Intencija je da nacionalni okvir za održivi razvoj, koji ce zacrtati put pametnog, održivog i inkluzivnog razvoja u Crnoj Gori, doprinese ostvarivanju maksimalnog zdravlja u svim životnim dobima kroz univerzalnu zdravstvenu zaštitu i sektorske politike koje su podrška zdravlju- podsjetio je ministar Radunović.

On je objasnio da promocija zdravlja i prevencija ne podrazumijeva samo “nagovaranje/ubjeđivanje građana” da praktikuju zdrave stilove živote ili sprovođenje kampaanja radi podizanja svijesti o njihovom značaju. Ona podrazumijeva stvaranje uslova da građani mogu jednostavno i lako napraviti zdrav izbor – a ovo podrazumijeva da je čitav niz sektorskih politika u funkciji zdravlja.

Ministar Radunović susreo se drugog dana sastanka sa Regionalnom direktorkom SZO Žužanom Jakab. Tom prilikom razgovarano je o prioritetnim oblastima saradnje između Ministarstva zdravlja i SZO usmjerenim na daljem jačanju primarne zdravstvene zaštite, jačanju kapaciteta za pružanje preventivnih usluga i realizaciju preventivnih programa, obezbjeđivanju kvaliteta.

U delegaciji Ministarstva zdravlja, na konferenciji malih zemalja u San Marinu, su pored ministra Radunovića učestvovali i šefica Kancelarije SZO za Crnu Goru gospođica Mina Brajović i Šef kabineta ministra zdravlja gospodin Dražen Ljumović.