5-6. novembar – EDUKACIJA OSOBLJA BOLNICA – „PRIJATELJA BEBA”

0
384

 SARAJEVO – U sklopu projekta „Akreditacija bolnica – prijatelj beba” u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) organizovana je dvodnevna obuka za osoblje porodilišta, kojoj je prisustvovalo 22 zdravstvena radnika iz sedam porodilišta iz gradova Nova Bila, Zenica, Mostar, Tuzla i Sarajevo. U saopštenju AKAZ-a se navodi da su učesnici u procesu obuke značajno napredovali, o čemu svjedoči i porast znanja sa 49 odsto prije obuke, na čak 82 odsto po završetku obuke. Projekat je realizovan u saradnji sa pred­stavništvom UNICEF-a u BiH, u okviru kojeg je AKAZ razvio akreditacijske standarde za “bolnice – prijatelje beba” koji se temelje na deset koraka za uspješno dojenje koje su UNICEF i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) ustanovili 2009 godine.