5. maj – DAN HIGIJENE RUKU

0
365

Dan higijene ruku ima za cilj da podsjeti zdravstvene radnike na važnost pravilne higijene ruku koja štiti pacijente od potencijalnih infekcija. Početni rezultati novog SZO globalnog istraživanja potvrđuju da su infekcije nastale na ovaj način veoma često otporne na antibiotike koji se koriste za njihovo tretiranje. Od 100 hospitalizovanih pacijenata, najmanje 7 pacijenata, u visoko razvijenim zemljama, i 10 u srednje i nisko razvijenim zemljama, imaju infekciju povezanu sa kontaktom sa zdravstvenim radnikom. Najviše zaraženih i oboljelih pacijenata ima u jedini­cama intezivne njege, gdje se taj broj kreće od 30 do 100. Svake godine, stotine miliona pacijenata širom svijeta pogođeni su infekcijama nastalim na ovaj način, od kojih je veliki procenat izazvan bakterijama otpornim na antimikrobne lekove. Kod pacijenta zaraženih bakterijama koje ne reaguje dobro na antibi­otike, javlja se veća mogućnost komplikacija i dugog oporavka.