6. maj – SMANJEN BROJ ŽENA UMRLIH ZBOG KOMPLIKACIJA U TRUDNIĆII POROĐAJU

0
341

Nova istraživanja Ujedinjenih nacija pokazuju da se od 1990. godine smrtnost porodilja smanjila za 45%. Procjenjuje se da se broj žena umrlih zbog komplikacija u trudnoći i porođaju sa 523 000, koliko je iznosio u 1990. godini, smanjio na 289 000. Studija koju je sprovela Svjetska zdravstvena organizacija pod nazivom „Globalni uzroci smrti majke: SZO sistemska analiza” pokazuje da više od jedne od četiri smrti porodilja izazivaju već postojeći medicinski problemi kao što su dijabetes, HIV, malarija i gojaznost. Podaci dobijeni ovom studijom vrlo su slični podacima o broju porodilja koje izgube život zbog obimnog krvarenja.

„Ova dva izveštaja naglašavaju potrebu da se investira u kvalitetnu njegu svih žena tokom trudnoće i porođaja, a naročitu u brigu za trudnice sa postojećim medicinskim problemima,” – kazala je dr Flavija Bustreo, pomoćnca generalnog direktora za zdravlje porodice, žena i djece pri SZO.