9. jul – NOVI PROJEKAT U KLINIČKOM CENTRU CRNE GORE

0
338

U Kliničkom centru Crne Gore 9-og jula bila je aktuelna prezentacija mogućnosti portabilnog gama-detektora koji služi za intraoperativno određivanje prvog limfnog čvora (stražarski limfni čvor, sentinel limfni nod) koji prima limfnu drenažu iz malignog tumora. Uređaj nabavljen donacijom sredstava priku­pljenim na Novogodišnjem bazaru 2012. godine, u organizaciji Međunarodnog kluba žena, služiće kao doprinos manje agre­sivnom hirurškom pristupu, što je i inače tendencija onkološke hirurgije našeg doba. – Time se postiže izbjegavanje nepotrebnog operativnog uklanjanja limfnih čvorova regije, što je sastavni dio brojnih hirurških onkoloških intervencija i značajan uzrok postoperativnog morbiditeta – navodi se u objašnjenju datom od strane PR službe Kliničkog centra. – Već danas se maligni tumori dojke (rak dojke), sa klinički nezahvaćenim limfaticima pazušne jame, ili maligni melanom debljine 1 do 4 mm, po novim . hirurškim doktrinama, obavezno tretiraju na ovaj način. Primjena ove procedure se ispituje i uvodi i u hirurgiji nekih drugih malignih tumora kao što su tumori glave i vrata, nekih gi­nekoloških maligniteta kao što su rak grlića i vulve, rak anusa ili prostate – objašnjeno je dalje. Nabavka ovakvog aparata ocijen­jena je kao znak dobre usmjerenosti da se prate najnovija dostignuća u medicini.