Aktivnost Komore fizioterapeuta Crne Gore

0
874

fizioterapeutiNajnovija aktivnost Komore fizioterapeuta Crne Gore je izdavanje faksimila koja je zvanično počela 01.12.2018.godine.

Od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore je u Službenom listu Crne Gore broj 75 od 23.11.2018.godine objavljen Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu izdavanja, upotrebe i sadržini faksimila koji je stupio na snagu 01.12.2018. godine.

Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o načinu izdavanja, upotrebe i sadržini faksimila („Službeni list Crne Gore“, broj 75/2018), članom 1 je utvrđeno da se faksimil izdaje na zahtjev bachelora primijenjene fizioterapije, specijaliste primijenjene fizioterapije, magistra fizioterapije i doktora fizioterapije (zdravstvenog radnika), dok je stavom 2 člana 1 ovog Pravilnika utvrđeno da faksimil izdaje Komora fizioterapeuta.

Shodno navedenim odredbama Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinu izdavanja, upotrebe i sadržini faksimila, pozivamo fizioterapeute sa fakultetskim obrazovanjem da popune i potpišu Zahtjev za izdavanje faksimila i prilože kopiju Licence za rad i dokaz o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi.

Faksimil je sredstvo za rad zdravstvenih radnika i upotrebljava se prilikom neposrednog pružanja zdravstvene zaštite, za ovjeru medicinske dokumentacije. Komora će utvrditi i regulisati način vođenja fizioterapeutskog lista u zdravstvenim ustanovama (javnim i privatnim).

Na stranici “Licencirani fizioterapeuti”  internet prezentacije Komore fizioterapeuta Crne Gore se nalazi spisak fizioterapeuta koji posjeduju javnu ispravu kojom se dokazuje stručna osposobljenost za neposredan rad i vršenje fizioterapeutske zdravstvene djelatnosti. Građani su u prilici da se na taj način informišu ko je fizioterapeut.

U 2018. godini je održano 16 stručnih predavanja u cilju unapređenja rada fizioterapeuta i sakupljanja bodova potrebnih za obnavljanje Licence za rad koja važi sedam godina od datuma njenog izdavanja. Edukacije koje organizuje Komora fizioterapeuta su besplatne.

U 2019. godini će biti održano 18 stručnih predavanja (6 tema) i jedna radionica.

Raspored stručnih predavanja u organizaciji Komore fizioterapeuta je objavljen u Službenom listu CG i nalazi se na internet prezentaciji: komorafizioterapeuta.me

Stručna predavanja za 2019. godinu su:

Tema 1 –  Skakačko koljeno i patelofemoralni bolni sindrom, Nemanja Peković;

Tema 2 – Trening za žene – vježbe za karlično dno, Rajka Adžić;

Tema 3 – Osteoartritis i gojaznost – izazovi za fizioterapiju, Pavle Đukanović;

Tema 4 – Gruba motorička funkcionalna klasifikacija cerebralne paralize – mogućnosti  korišćenja u praksi, Sead Adrović;

Tema 5 – Fizioterapija dementnih osoba, Emil Luković;

Tema 6 – Refleksologija, Jadranka Pješivac, dok je tema Radionice: Perkutana periferna nervna i mišićna stimulacija, autora Božidara Gardaševića.

Radionica će trajati dva dana i biće održana u junu u Podgorici, dok će predavanja biti organizovana u Bijelom Polju, Podgorici i Herceg Novom od 9. februara do 14.decembra 2019. godine.

Komora fizioterapeuta Crne Gore je za sada jedina Komora u zdravstvenom sistemu Crne Gore koja je omogućila plaćanje naknade za izdavanje Licence za rad u mjesečnim ratama, dok su fizioterapeuti sa 30 ili više godina radnog staža oslobođeni plaćanja naknade za upis u registar Komore i naknade za izdavanje Licence za rad. Zatim, fizioterapeuti imaju mogućnost da uz člansku kartu Komore ostvare određene popuste u više firmi u Crnoj Gori, a o čemu će uredno biti obaviješteni i u narednom periodu.

U 2019. godini se očekuje:

 1. Od Komisije za ekonomska pitanja da u skladu sa međunarodnim standardima izradi standarde i normative rada u fizioterapiji u cilju podizanja kvaliteta pružanja usluga na veći nivo, čije definisanje će doprinijeti da fizioterapeuti budu više cijenjeni, prepoznati i dostupniji u društvu.
 2. Od Komisije za izradu standarda i protokola u oblasti limfedema izrada dokumenta o standardima i protokolima u oblasti limfedema.
 3. Regulisanje načina angažovanja fizioterapeuta u sportskom klubu i reprezentaciji.
 4. Utvrđivanje i regulisanje načina vođenja fizioterapeutskog lista.
 5. Inicijativa za kadrovsko jačanje i izradu novih planova i programa nastave koje treba prilagoditi novim rehabilitacionim tehnologijama i fizioterapeutskim tehnikama na studijskom programu „Primijenjena fizioterapija“.
 6. Učešće na GM WCPT-a (Skupština Svjetske Konfederacije za fizikalnu terapiju) koja se održava uoči Svjetskog Kongresa fizikalne terapije i učešće na Kongresu koji je planiran od 10. do 13. Maja 2019. godine u Ženevi.
 7. Obilježavanje 8. Septembra – Međunarodnog dana fizikalne terapije.
 8. Priprema i realizacija promotivnih materijala u cilju promocije Komore.
 9. Učešće u događajima i programima koji prepoznaju rad fizioterapeuta i Komore.
 10. Iniciranje razmjene fizioterapeuta između ustanova u smislu radnih posjeta sa ciljem sagledavanja načina rada fizioterapeuta u nekoj drugoj ustanovi (domovi zdravlja, opšte bolnice, specijalne bolnice, domovi za stare), a što predstavlja i način usavršavanja.
 11. Kontuinurane posjete studentima studijskog programa “Primijenjena fizioterapija” u cilju informisanja o pravima i obavezama u Komori fizioterapeuta Crne Gore.
 12. Obilazak radnih mjesta fizioterapeuta.
 13. Iniciranje i posredovanje pri nabavci novih kolica za osobe sa invaliditetom i druge potrebne opreme odjeljenju za teže pokretne pacijente Instituta “Dr Simo Milošević” Igalo.
 14. Inicijativa prema nadležnim organima da se koeficijent fizioterapeuta zaposlenih u Institutu Igalo uskladi sa koeficijentom fizioterapeuta zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori.
 15. Iniciranje i posredovanje pri nabavci potrebne opreme Jedinici za fizikalnu terapiju Doma zdravlja Bijelo Polje i Odjeljenju fizikalne medicine i rehabilitacije Opšte bolnice Bijelo Polje.
 16. Inicijativa prema Ministarstvu zdravlja da se pronađe novi radni prostor za Jedinicu za fizikalnu terapiju Doma zdravlja Bijelo Polje.
 17. Evidencija nelojalne konkurencije.

 Krsto Kovačević, mr fizikalne terapije