Medicinska akupunktura

0
1331

akupunkturaŠta je medicinska akupunktura?

Medicinska akupunktura je terapijska metoda gdje se tanke igle koriste u terapiji. To je metoda koja potiče iz tradicionalne kineske medicine, ali nije zasnovana   na principu jin-jang protok energije (Qi) kao klasična kineska akupunktura, već se princip shvatanja razlikuje od nje. Medicinska akupunktura koristi znanje iz anatomije patologije, fiziologije i zasnovana je na dokazima (evidence  based).

Kada se plasiraju tanke iglice u određenim djelovima tijela dolazi do stimulacije aferentnih nervnih vlakana nervnog sistema, koja vode do različitih djelova centralnog nervnog sistema. Tada se dobija efekat od spinalnog do kortikalnog nivoa, uključujuci  aktiviranje neuroendokrinog sistema i regulaciju autonomnog nervnog sistema. Medicinska akupunktura je i dio konvencionalne medicine a ne jedan alternativni medicinski sistem.

Na koji način se primjenjuje medicinska akupunktura?

Medicinska akupunktura se primjenjuje na tačno definisanim tačkama na tijelu. Tanke iglice se plasiraju na vec definisanim mjestima kroz kožu. Broj upotrijebljenih igala varira kao i vrijeme od mjesta gdje se plasiraju i za koju vrstu dijagnoze ili bola. Najčešće tretman iglama traje nekih 20 minuta. Medicinska akupunktura će najbolje djelovati ako se kombinuje sa jos nekim fizikalnim modalitetom. U medicinskoj akupunkturi dokazano je da prilikom plasiranja igle dolazi i do spontane samoodbrane organizma, odnosno, sam organizam započinje proizvodnju ljekova protiv bola (endorfin opioidi peptidi…) te se intenzitet bola počinje smanjivati. Pored toga, povećava se protok krvi u krvnim sudovima u blizini akupunkturnih tačaka.

Liječenje se započinje prema simptomima pacijenta i na osnovu fizioterapeutskog pregleda. Terapeut plasira tanke igle i nakon tretmana manipuliše sa njima kako bi se stimulacijom postigao što bolji efekat. Stimulaciju možemo izazvati na nekoliko načina, a jedan od njih je i elektrostimulacija, gdje se koristi mali niskofrekventni stimulator koji se kači na plasiranim iglicama. Preko njih struju prenosi direktno u tkivo i tako izazva stimulaciju. Takođe se stimulacija izaziva i okretanjem igle kojom manipuliše terapeut.

Istraživanja pokazuji da medicinska akupunktura najbolji efekat ima kod mišićno skeletnog sistema, kao i kod miofascijalnih bolova, mučnine i povraćanja. Odličan efekat je pokazala, između ostalog, kod raznih vrsta glavobolje (migrena, tenziona glavobolja, sinusi), lumbaga, nesanice, tenzije mišića u predjelu vrata, lumboishialgija…

Da li je medicinska akupunktura bezbjedna?

Širom svijeta se ljudi liječe medicinskom akupunkturom a relativno malo ozbiljnih komplikaciija su registrovane. Medicinska akupunktura se smatra bezbjednom metodom ako se pravilno savlada tehnika korišćenja od strane zdravstvenog radnika. Što se tiče samih komplikacija evidentirane su, pneumotoraks, neuralgični bol, nedovoljna higijena koja  može izazvati infekciju, pa se nastoje upotrijebiti jednokratne sterilne iglice.

Veoma je važno dobro poznavanje anatomije i fiziologije ljudskog tijela, kako ne bi došlo do neželjenih efekata.

Medicinska akupunktura u Crnoj Gori

Začetnik i predavač medicinske akupunkture u Crnoj Gori, i stručnjak koji prenosi iskustva iz Zapadne Evrope, je prof. dr Božidar Gardašević, koji je predsjednik akupunkturologa Norveške već 30 godina, a primjenjuje i predaje akupunkturu širom Evrope. Medicinska akupunktura se kao konvencionalna grana medicine najvise primjenjuje u skandinavskim zemljama (Norveška, Švedska, Danska)  i Velikoj Britaniji. Nakon niza održanih seminara, predavanja i obuka, ova metoda je zaživjela, kako u regionu tako i kod nas u Crnoj Gori, jer daje kod navedenih simptoma i bolova odlične rezultate.

 

Savo Vujović, dipl. fizioterapeut, akupunkturolog
JZU Dom zdravlja Bar