Novi koncept liječenja kičme i svih bolnih stanja

0
1184

nenezicPrijeko potreban balans i mir u savremenom životu se sve više traži a sve teže nalazi. Užurban tempo života protkan stresom i psihofizičkom iscrpljenošću dovodi nas u stanje disblansa koje je u osnovi energetske prirode. Zastoj protoka energije u organizmu, ili energetske blokade, su mjesta na kojima se javlja bol, formiraju bolni sindromi koji su povezani sa usporenim protokom u ostalim organima, pa se simptomi povezuju u bolesti.

Koncept PIT-A

Perineuralna injekciona terapija – Akupunktura

Koncept PIT-A je jedinstven po svojoj kompatibilnosti jer su i jedna i druga metoda povezane sa meridijanima koji pokrivaju cijelo tijelo.

Dejstvo  vitamina i prirodnih rastvora u potkožnim bolnim tačkama na bilo kom mjestu na tijelu,  dopunjava se primjenom akupunkture u energetskim tačkama po meridijanima. Na ovaj način se djeluje  na bolno stanje sa dva pristupa, hemijski pristup vitaminama na ćelijskom nivou na mjestu bola, i energetski pristup akupunkture, kao tradicionalne metode, koji efikasno djeluje na opšte stanje organizama i smanjuje bol na mjestu tretiranja. PIT-A koncept je svoju efikasnost zasnovao na kompatibilnosti djelovanja na ljudsko tijelo ove dvije metode na potpuno efikasan i siguran način.

Akupunktura

Akupunktura  je grana tradicionalne kineske medicine stara preko 5000 godina, a na našem prostoru tek u novije vrijeme sve više dobija na značaju i biva prepoznata kao ravnopravna metoda za liječenje, no ona je mnogo više od toga.

Pozitivno  dejstvo  akupunkture je   višestruko,  jer se tretiranjem akupunkturnih tačka ne utiče samo na bolne sindrome, već se pospješuje rad drugih organa sa kojim su te akupunkturne tačke povezane. Poboljšava se protok energije u cijelom organizmu i otklanjaju bolni sindromi, liječe bolesti, pospješuje zdravlje cijelog organizma. Ovakav pristup donosi brojne benefite pacijentu, skraćuje se period liječenja a produžuju se pozitivni efekti, pa pacijenti budu dugorocno zdravstveno stabilni.

Akupunktura svojim holistickim pristupom  tretira čovjeka kao cjelinu pa  se ne liječe  samo posljedice, to jest bol, već i sam uzrok nastanka bolesti.

ENERGIJA teče kroz meridijane, energetske tokove kojih ima 14, raspoređenih šest sa lijeve i šest sa desne strane, plus dva meridijana koja idu sredinom tijela, i to po jedan sa prednje i zadnje strane tijela. Prema tipu energije koja teče kroz njih, dijele se na JIN i JANG meridijane. Na meridijanima se nalazi 365 osnovnih akupunkturnih tačaka  preko kojih se može manipulisati dodavanjem ili oduzimanjem energije, zavisno od toga da li je energija u tom meridijanu prisutna u većoj ili manjoj količini od optimalne. Uz glavne meridijane postoje i sporedni, na kojima se takođe nalaze akupunkturne tačke raznih dubina kojih ima oko tri hiljade.

Kao što i sami možemo zaključiti, ovo je veoma složena i kompleksna nauka koja iziskuje veoma ozbiljan pristup. Ova drevna nauka nas uči da sve bolesti nastaju zbog poremećaja ili smanjenog energetskog potencijala u pojedinim djelovima tijela ili organima. Veoma je važno da se energija konstantno kreće kroz tijelo poput krvotoka, jer svaki zastoj daje poremećaj energetske ravnoteže, koji vremenom vodi u bolest. To znači da održavanje energije u stabilnoj ravnoteži i neometanom proticanju znači održavanje dobrog zdravlja.

Perineuralna injekciona terapija – Lyftogt PIT®

To je subkutani tretman serijama malih injekcija u području osjetljivosti nerava – bolne tacke, prirodnim supstancama. Ovaj tretman je otkriven i kasnije značajno razvijen od strane dr John Lyftogta. On se sastoji od niza malih injekcija odmah ispod kože, koje ciljaju na bolna područja gdje su živci osjetljivi, s jednostavnim i prirodnim supstancama.

Dr Lyftogt je prva osoba koja je koristila D5W za efikasno  liječenje hronične neuropatske boli i invaliditeta. U početnim istraživanjima objavio je liječenje pod nazivom subkutana proloterapija, a kasnije i neuralna proloterapija, skraćeno kao NPT.  Lyftogt Perineural Injection Treatment®. Neki Amerikanci upućuju na ovaj tretman kao PSI (perineuralna potkožna injekcija) ili PNI (perineuralne injekcije).

Ova metoda je prvo počela da se primjenjuje u Australiji  i Novom Zelandu, a zatim se proširila na Sjevernu Ameriku, Kanadu i zemlje EU. Na Balkanu ima svega par ljekara koji je primjenjuju.

Indikacije za Koncept PIT-A

Primjenjuje kod svih bolova u kičmenom stubu, vratu i krstima, velikim i malim zglobovima.

 • Glavobolja i migrena (trigeminus I facijalis).
 • Cervikobrahialnog sindroma
 • Lumboishialgie
 • Fibromialgie bolovi u mišićima
 • Diskus hernie (LS, C),
 • Polinuroptija
 • Politrauma i trauma
 • Sportske povrede
 • Gonartroza
 • Periartritisa
 • Teniskog lakta
 • Radio – carpalni sindrom
 • RA reumatski artritis