ALOJA VERA – ČUDESNA BILJKA (II)

0
3591

13Aloja je jedna od najčudesnijih biljaka! Posljednjih 10 godina sprovedeno je preko stotinu univerzitetskih kliničkih ispitivanja upotrebe Aloje vera u humanoj medicini od strane eminentnih istraživača širom svijeta! Neka su pokazala očekivane efekte vezane za opekotine i upotrebu u liječenju i njezi kože, a neka dovela do iznenađujućih pronalazaka! Navešću striktno neka ispitivanja na ljudskoj populaciji, sa zlatnim standardom – randomizovane, duplo slijepe i placebo kontrolisane studije.
Aloja za liječenje opekotina
Istraživači iz pakistanske Nishtar Bolnice testirali su 50 pacijenata sa opekotinama. Randomizovano su odabrali pacijente koje su tretirali Aloja verom ili 1% srebrosulfadijazin kremom. Pronađeno je da su se pacijenti tretirani sa Aloja vera gelom brže oslobodili bola, a njihove rane cijelile brže nego rane tretirane konvencionalno srebrosulfodijazin kremom!
Iranski istraživači su proučili 30 pacijenata sa opekotinama drugog stepena i došli do istih zaključaka o bržem terapeutskom odgovoru na Aloja Vera gelom /kremom!
Druga grupa istraživača iz Irana je koristila Aloja vera krem ili placebo poslije hirurške intervencije na 49 opečenih pacijenata. Grupa tretirana Aloja verom je pokazala signifikantno manji post operativni bol nego placebo grupa.
Aloja i karcinomi kože
Istraživači iz Hamberga istraživali su 40 zdravih odraslih osoba i pronašli da Aloja vera prevenira infalamacije nastale ekspozicijom UV radijaciji. Testirali su i mnoge druge biljke, ali je Aloja vera bila jedina biljka koja je signifikanto prevenirala infalamaciju.
Studija iz 2008. godine sa njemačkog Freiburg Univerziteta je pronašla da 97% Aloja vera gel redukuje infalamaciju nastalu sunčanjem, mnogo jače nego 1% hidrokortizon krem.
Ipak, treba naglasiti da Aloja vera ne pruža protekciju za vrijeme sunčanja. To je dokazano studijom tajlandskog Chulalongkorn Univerziteta iz 2005. godine.
Aloja i predijabetes
Naučnici sa Baylor Medicinskog Koledža su davali 45-torici odraslih osoba sa pre-dijabetesom dva različita standardizovana Aloja vera ekstrakta ili placebo u trajanju od 8 nedjelja. Jedan ekstrakt je signifikantno smanjio nivo LDL-c (Low Density Lipoprotein), nivo šećera u krvi i fruktozamina (indikator glikolnog metabolizma). Drugi ekstrakt (2% alosein) je signifikantno redukovao HbA1 c nivo, smanjio nivoe glukoze i inzulina. Takođe je redukovao fruktozamin i HOMA (homeostatic model assessment), koji pokazuje zdravlje beta-ćelija i rezistenciju inzulina.
Aloja vera i alzheimerova bolest
Naučnici sa Univerziteta Miami Medicinske škole su pronašli da sastojak Aloje vere može redukovati simptome Alzheimerove bolesti i povećati kognitivni efekat. Istraživači su davali oboljelima od ove bolesti dodatak ishrani koji je sadržavao Aloe Polymannose, takođe znan kao Acemannan, u periodu od preko godinu dana, testirajući pacijente svaka tri mjeseca. Pronašli su da se poboljšanje kognitivnih funkcija može uočiti kod 46% pacijenata koji su uzimali ovaj saplement. Takođe su pronašli da se smanjio nivo nekih citokina i drugih inflamatornih faktora, indukujući redukciju neuro-infalamacije među ovim pacijentima.
Aloja vera kao sindrom opečenih usta
Istraživači španskog Univerziteta Murcia testirali su 75 pacijenata sa sindromom opečenih usta. Pronašli su signifikantno poboljšanje među pacijentima koji su koristili 5 ml 70% Aloje vera gela na dan, u vidu bržeg cijeljenja protektora jezika od onih koji su koristili placebo!
Aloja vera i HIV
Naučnici sa nigerijskog Obafemi Awolowo Univerziteta su pronašli da davanje HIV inficiranim ženama Aloje spušta vrijednosti CD4 i smanjuje simptome. Testirali su 10 mladih žena inficiranih HIV-om i uporedili rezultate sa rezultatima 20 drugih HIV inficiranih žena koje su koristile antiretrovirusne ljekove. One koje su koristile Aloja vera umiješanu u hranu su, nakon godinu dana, imale 35% manju količinu CD4 od tertiranih antiretrovirusnim ljekovima.
Aloja vera i oralna submukozna fibroza
Terapija Alojom topikalno oralne duplje tri mjeseca, tri puta dnevno, rezultira boljim cijeljenjem nego bez korištenja Aloje vere.
Aloja vera i pelenski osip
Naučnici sa iranskog Baqiytallah Univerziteta medicinskih nauka su pronašli da Aloja uspješno tretira pelenski osip poslije testiranja 66 –toro djece. Takođe je pronađeno da nevenova mast tretira ovaj osip nešto malo bolje od Aloje.
Aloja i bolesti jetre
Tanta Univerzitet u Egiptu sa svojim naučnicima je testirao terapiju Alojom (ili placebo) na 40 pacijenata sa fibrozom jetre. Pronađeno je da Aloja vera terapija nakon tri mjeseca rezultira padom jetrenih enzima – AST, ALT i AF, kao i padom drugih markera jetrene fibroze. Zaključili su: “Oralna saplementacija sa AHM može biti od pomoći u ublažavanju fibroze i zapaljenskih procesa kod hepatičke fibroze-ciroze!”
Aloja vera i suva usta
Istraživači čileanskog Univerziteta su testirali 66 odraslih osoba sa sindromom suvih usta (xerostomía) različitim sredstvima za ispiranje usta od kojih je jedan sadržavao Aloja veru. Upravo ovo sredstvo je efektivno smanjilo simptome ovog sindroma.
Aloja vera i povišeni holesterol – dijabetes
Medicinski istraživači iz Irana su sproveli studiju na 60 pacijenata koji su imali šećernu bolest i povišen holsterol u krvi. Dali su polovini grupe 300 mg Aloje, tri puta dnevno, godinu dana. Poslije godinu dana aloje grupa je imala signifikantno brži pad nivoa šećera u krvi, manji nivo HbA1c, manje nivoe ukupnog holesterola i LDL lipoproteína.
Aloja i gingivitis
Istraživači sa indijskog Goverment Dental Koledža su proučili 90 pacijenata sa gingivitisom. Podijelili su pacijente u tri grupe i dali im komercijalne paste za zube, zubne paste koje sadrže fluoride i triclosan ( antiseptik) ili, trećoj grupi, zubne paste koje sadrže Aloja veru. Pravili su kontrolne studije na 6 nedjelja, 12 nedjelja i 24 nedjelje (6 mjeseci). Kontrolisali su mikroorganizme, gingivalni indeks, plak i Quigley-Hein plaque indeks koji mjeri prostor između desni i korijena zuba na liniji desni. Grupa koja je prala zube sa Aloja vera pastom za zube je pokazala signifikantno bolje rezultate nego grupa koja je prala zube sa komercijalnim pastama za zube i slične rezultate sa triclosan grupom. Treba ipak zabilježiti da triclosan može oštetiti zdrave oralne probiotike i intestinalne probiotske grupe.
Takođe je 2008. godine brazilska studija pokazala da nema razlika između Aloje vera pasta za zube i fluoridnih pasta za zube u odnosu na plak i gingivitis.
Aloja vera i oralni lichen planus
U studiji španskog Univerziteta sa 64 pacijenta sa oralnim lichen planusom dat je placebo ili Aloja vera gel u koncentraciji od 70%. Poslije 6 i 12 nedjelja izvršena je evaluacija. Poslije šest nedjelja, 31% Aloje vera pacijenata “otišlo” je u remisiju u poređenju sa 17% placebo grupe. Poslije 12 nedjelja, 61% Aloja vera grupe doživelo je remisiju u poređenju sa 42% pacijenata placebo grupe.
Dobre rezulatet korištenja Aloje vere za ovu indikaciju potvrdila su i istraživanja iranskih ljekara, indijskog Isra Univerziteta i tajlandskog Khon Khaen Univerziteta .
Aloja vera i apsorpcija hranljivih sastojaka
Istraživači Univerziteta kalifornijskog Davis Medical Centra testirali su 15 starijih osoba na absorpciju vitamina C i vitamina B12 uz upotrebu Aloja vere. Davali su pacijentima ekstrakt cijelog lista Aloje vere sa vitaminima, ili Aloja vera gel sa vitaminima, ili vitamine sa vodom, a onda testirali krv pacijenata. Oba Aloje vera produkta su povisila nivo B12 absorpcije u odnosu na grupu sa vodom. Gel je signifikantno povisio absorpciju vitamina C, a oba Aloje vera produkta su signifikantno povisila antioksidantni kapacitet krvi.
Slični rezultati su pronađeni 2005. godine u studiji Scranton Univerziteta. U ovoj studiji od 18 odraslih osoba, Aloja vera gel je povećao absorpciju vitamina E 369% i vitamina C 304%.
Aloja i psorijaza
Istraživači sa tajlandskog Khon Kaen Univerziteta proučavali su psorijatične pacijente u odnosu na standardno tretirane 0,1% triamcinolon acetonid kremom ili Aloja vera gelom za vrijeme od 8 nedjelja. Oni tretirani Aloja vera gelom smanjili su signifikantno PASI skor (Psoriasis Area Severity Index score) u odnosu na one tretirane konvencionalnom terapijom – 4.3 versus 3.9!
Aloja i scabies
2009. godine naučnici nigerijskog Obafemi Awolowo Univerziteta su tretirali 30 pacijenata oboljelih od šuge – neke sa standardnim tretmanom benzyl benzoatom a neke sa Aloja vera gelom. Svi pacijenti, sem 3 u grupi benzyl benzoat i 2 u Aloje vera grupi su pokazali izlječenje. Naučnici su zaključili da je terapija Aloja verom bila jednako dobra ako ne i bolja od terapije benzyl benzoatom.
Aloja i venski ulkusi i dijabetično stopalo
Istraživači španske bolnice su testirali kombinaciju Aloje vere i Mimosa tenuiflora na 195 pacijenata. Oko trećine pacijenata imalo je simptome venskih ulkusa i nešto preko trećine kožne lezije. Pronašli su da kombinacija rezultira poboljšanjem kod gotovo svakog pacijenta i kompletno eliminiše suvoću, svrab, bol i ekcematozne promjene nakon 5 mjeseci terapije.
Aloja vera i bubrežni kamenci
Tajlandski istraživači su 2006. godine pronašli da 100 grama svježe aloje uzete dva puta dnevno signifikantno redukuje rizik stvaranja bubrežnih kamenaca. Naučnici su testirali 13 zdravih dječaka sa rizikom od stvaranja bubrežnih kamenaca i 31 odraslog, i pronašli da sedam dana Aloja saplementacije rezultira smanjenim rizikom identifikovanim analizama urina.
Aloja vera i IBS (irritabile bowel SY)
2006. godine na UK St George Medicinskoj Školi davali su Aloju ili placebo u trajanju od mjesec dana 58 pacijenata oboljelih od sindroma iritabilnog kolona. Od onih koji su uzimali aloju 35% je pokazalo signifikantno poboljšanje simptoma dok je 22% placebo grupe imalo smanjenje simptoma.
Aloja vera i ulcerativni kolitis
2004. godine studija londonske Queen Mary škole medicine i stomatologije je imala slične pronalaske. Ovdje su 44-tvorici pacijenata sa ulcerativnim kolitisom davali 100 ml Aloja vera gela oralno ili placebo, 2 puta dnevno u trajanju od mjesec dana. Od 30 pacijenata tretiranih sa Alojom, 30% je iskusilo klinički remisiju, 37% poboljšanje i 47% redukovane simptome –(klinički odgovor). U placebo grupi ovi rezultati su bili 7%, 7% i 14%.
Aloja vera i suva koža
Mnogobrojne studije su zabilježile da Aloja vera tretira suvu, iritiranu i ispucali kožu. Studija iz 2004. godine je pokazala i smanjenje bora!
Aloja vera sadrži preko 200 aktivnih sastojaka i hranjivih materija, uključujući B vitamine (B1, B2, B3, B6, B12, folate) vitamine A, C i E,20 minerala uključujući Zn, Cr, SE, Ca, Mg, K i Cu. Takođe sadrži sve esencijalne amino kisjeline i više od 20 amina, najmanje 8 enzima (superoksid dismutat, bradikinazu, karboksipeptidazu, peroksidazu, aliiazu, alkalnu fosfatazu,amilazu, katalazu, celulazu i lipazu). Masne kisjeline koje sadrži Aloja vera su njena specifičnost. Betasitosterol, kampesterol, druge masne kisjeline kao što su oleična i kaprilična kisjelina smanjuju LDL holesterol u krvi. Takođe sadrži mnoge polisaharide zvane glukomanani i polimanoze. Jedna od naproučavanijih polimanoza povećava kognitivne funkcije i redukuje simptome Alzheimerove bolesti. Aloja takođe sadrži D-manozu poznatu po svojim anti-infalamatornim efektima i povoljnim efektima na urinarni trakt. Sadrži i unikatni polisaharid zvan manoza-6-fosfat, koji pokazuje antiinflamatorni efekat i smatra se jednim od centralnih komponenti pri zarastanju rana.
Druga anti-inflamatorna komponenta Aloje vere je giberelin. Pokazuje redukciju infalamacije povezanu sa dijabetesom i leukocitnom infiltracijom.
Aloja je zaista čarobna prirodna ljekovita biljka! Moglo bi se zaključiti da, u eri zasićenja antibioticima, vrlo čestog pada imuniteta kod većine pacijenata, nekontrolisanog stila života, pogrešne ishrane, prekomjernog korištenja alkohola i drugih toksičnih materija i nekontrolisanih nezaštićenih seksualnih odnosa, kao i generalizovanog prebrzog tempa života, treba razmisliti o upotrebi, uz konvencionalne terapeutske procedure i prirodnih saplemenata u svakodnevnom životu, posebno Aloje vere, dokazanih ljekovitih efekata, – čarobnog poklona koji nam pruža priroda!

Dr Olivera Kovačević, spec. dermatovenerolog
PZU “Dr Kovačević” Budva