Intervertebralna diferencijalno dinamička terapija (IDD) u terapiji bola u kičmi

0
1027

15Centar za bol u kičmi je zdravstvena ustanova namijenjena liječenju jednog od najvećih i najmasovnijih problma današnjice – bola u kičmi. Centar je osnovan novembra 2015. godine u sklopu Centra za magnetnu rezonancu „Hipokrat“, sa ciljem da se građanima Crne Gore omogući dostupnim najsavremeniji neoperativni pristup liječenju bola u kičmi – Accu Spina Sistem. Accu Spina sistem je proizvod NAMA (North American Medical Association) i u svjetskim medicinskim centrima več sada uspješno funkcioniše preko 300 ovih savremenih uređaja. U brojnim naučnim studijama širom svijeta dokazane su prednosti ovog sistema, njegova praktičnost i inovativni pristup, koji je učinio liječenje bola u kičmi mnogo manje stresnim za pacijente. Savremeni koncept kompjuterski generisane trakcije u cilju bezbolne mobilizacije ciljanih, oboljelih segmenata kičmenog stuba, poboljšanja njihove ishranjenosti, te sledstveno uspostavljanja biomehaničkog i biohemijskog balansa, donio je tihu revoluciju u slučajevima degenerativnih oboljenja diskusa, diskus hernija, kompresivnih neurogenih sindroma i prije svega bolnih manifestacija različitih oboljenja kičme. Šta je IDD terapija? IDD terapija (Intervertebralna Dinamična Diskalna Terapija) je dokazana nehiruška, neinvazivna metoda za terapiju bola u donjem dijelu leđa i vratu. To je inovativni pristup liječenju: • Diskus hernia • Protruzija diskusa • Degenerativnih oboljenja diskusa • Fasetnog sindroma • Ishialgije • Nespecifičnog akutnog i hroničnog bola u vratu IDD terapija je razvijena od strane tima specijalista koji se bave kičmenom patologijom uključujući neurohirurge, ortopede, fizijatre, osteopate, neurologe i fizioterapeute. To je siguran, bezbolan i ugodan terpijski pristup. IDD terapija sprovedena Accu Spine tretmanom je testirana na hiljadama pacijenata u poslednjih 6 godina sa odličnim rezultatima. Princip IDD terapije jeste izolacija i mobilizacija željenog kičmenog nivoa putem kompjuterski praćenje trakcije, distrahujući kičmene pršljenove zahvaćenog segmenta od 5-7 mm, kreirajuci negativan pritisak u diskalnom prostoru (vakuum). Ovaj negativni pritisak vuče vodu, kiseonik i hranjive materije u prostor diskusa (relativno siromašan krvnim sudovima), rehidrijajuci oštećeni diskus. IDD terapija smanjuje pritisak na zglobove u kičmi, promoviše povlačenje hernijacija diskusa i potpomaže samozacijeljenje i rehabilitaciju oboljelog segmenta, uklanjajući bol koji je time izazvan. U zavisnosti od oboljenja kičme potrebno je 20 do 30 sesija na Accu spine uređaju, u kompjuterski kontrolisanim uslovima, da bi se postigao optimalan i dugotrajan rezultat. Zbog toga što je Accu Spina tretman neinvazivan, većina IDD pacijenata se nakon svakog tretmana vraća normalnim dnevnim aktivnostima. Šta čini Accu Spina system jedinstvenim? IDD terpija je počela kliničku primjenu u slučajevima ne hirurške dekompresije krajem 80-tih godina. Od tog vremena tehnologija i kompjuterski softver su evoluirali. Accu Spina sistem posjeduje unikatno dizajniran i programiran softver koji danas omogućava mnogo preciznije i suptilnije ciljanje određenog diskusa ili kičmenog nivoa. Tretman Accu Spina sistemom omogućuje nekoliko stvari:

• Smanjuje se pritisak na protrudirani diskus, sve više i više dok terapija odmiče, • Poboljšava nutritivnu okolinu diskusa kreirajući vakum u unutrašnjosti diskusa, dozvoljavajući upliv kiseonika i hranjivih materija. Ovaj fenomen se postiže cikličnim dekompresijama i relaksacijama produkujući efekat tzv. “Spinalne pumpe”. Čitav patofiziološki proces se odvija bezbolno, sa pacijentom u ležećem položaju. U slučaju povremenih spazama mišića, kao reakcija na kičmenu reorganizaciju, sprovodi se relaksaciona fizioterapija u smilsu elektro i krioterapije, kao i povremene rasteretne masaže. Nakon tretmana većina pacijenata nastavlja sa svojim dnevnim aktivnostima.

Na kom principu radi Accu Spina uređaj? Kombinacija kompjuterski dozirane trakcije pod uglom i adekvatno pozicioniranje pacijenta na stolu, dovode do ciljanja trakcione sile na bilo koji kičmeni segment. IDD terapija kreira negativan pritisak između pršljenova smanjujući hernijaciju i promovišući samozacijeljenje oboljelog segmenta naizmjeničnom dekompresijom – trakcijom i relaksacijom u tačno određenim frekvencijama koje se kompjuterski prate. Kompjuterski se prati i odgovor organizma na stepen trakcije, promjena elastičnosti kičmenog nivoa, nivo željenog opterećenja, a podaci se snimaju i upoređuju tokom trajanja tretmana. Tretman se isključivo modifikuje u skladu sa pacijentovom specifičnom morfologijom kičmenog stuba, te otporom mišićnih i ligamentarnih struktura. Svaka sesija sa Accu Spine sistemom traje izmedju 35 i 45 minuta, uključujući pozicioniranje i pripremu. Pacijenti imaju 20 do 30 posjeta u periodu od 4-6 nedjelja. Ko može da ima koristi od Accu Spine tretmana? Pacijenti sa sljedecim stanjima mogu da imaju koristi od Accu Spine tretmana: 1. Hernijacije i prolapsi diskusa 2. Kompresivni sindromi 3. Lumbalni ili cervikalni bolni sindromi 4. Distorzije vrata ili lumbalne regije 5. Neuralgija n. ishiadicusa 6. Povrede lumbalnog ili cervikalnog nervnog korijena 7. Degenerativna oboljenja diskusa koja ne odgovaraju na konzervativnu medikamentoznu terapiju 8. Spondiloartropatije 9. Bol u donjem dijelu leđa sa ili bez neuralgije n. ishiadicusa 10. Spondiloartroza 11. Fasetni sindrom 12. Sindrom Miofascitisa 13. Atrofija diskusa 14. Lumbalna nestabilnost (dinamička) 15. Akutni bol u donjem dijelu leđa 16. Post hirurški bol u donjem dijelu leđa (ponavljani bol nakon hirurgije diskusa u trajanju od 6 mjeseci) Pacijenti sa bolom u leđima ili vratnoj kičmi koji nisu imali uspjeha sa konvencionalnom terapijom ili koji razmatraju opciju hirurškog liječenja bi trebalo da iskoriste mogućnosti raznolikih terapeutskih protokola Accu Spina sistema. Pacijenti koji se podvrgnu punom 4-6 nedjeljnom tretmanu imaju najbolje rezultate. Šta ne bi trebalo da se tretira Accu Spina sistemom?