Bezbijednost pacijenata i procjena zdravstvenih tehnologija – važan trend u zdravstvu

0
560

Pod okriljem Evropske komisije i uz podršku Ministar­stva zdravlja Crne Gore u Podgorici je 14-15. maja upriličena radionica na temu „Dobra praksa za bezbjednost pacijenata i procjena zdravstvenih tehnologija”. Projekat je realizovan u okviru – TAIEX programa (Technical Assistance Information Exchange) – Biro za pružanje tehničke pomoći i razmjenu infor­macija Generalnog direktorata za proširenje Evropske unije, koji istakla je zadovoljstvo zbog učešća Ministarstva zdravlja u projektu ove vrste. Ona je navela da je ovo prva radionica iz oblasti vezanih za kvalitet zdravstvene zaštite u Crnoj Gori koja je organizovana uz pomoć TAIEX-a, a jedna u nizu onih koje je posljednjih mjeseci Ministarstvo zdravlja sprovelo u okviru Projekta unapređenja sistema zdravstva podržanog od Svjetske banke. Demografske promjene, razvoj novih zdravstvenih tehnologija,

pruža kratkoročnu tehničku pomoć na području usklađivanja, primjene i sprovođenja zakonodavstva Evropske unije sa zakonod­avstvom zemalja kandidata za pristup ovoj organizaciji. U krugu profesionalaca iz najuticajnijih sfera zdravstvenih sistema nekoliko evropskih zemalja okupljenih u Hotelu „Podgorica”, prezentovane su najnovije aktivnosti, preporuke i primjeri dobre ljekarske prakse. Prvog dana sastanka prisutnima su se obratili prim. dr Jadranka Lakićević, pomoćnica ministra zdravlja Crne Gore, dr Lucija Gvidoti, savjetnik u Ministarstvu zdravlja Italije, i mr Jos Kraus, predstavnik Akademskog medicinskog centra iz Holandije.

Otvarajući ovaj naučni skup, prim. dr Jadranka Lakićević povećana očekivanja i potrebe pacijenata i građana, rast troškova u sektoru zdravstva, osjećaj otuđenosti i nesigurnosti koji se posljedično javlja kod pacijenata, te konkurentnost na nivou privatnog zdravstvenog sektora, neki su od faktora koje je prim. dr Lakićević navela kao uzroke stvaranja pritiska na sistem javnog zdravstva. – Glavni pravci reforme zdravstvenog sektora zasnovani su na jednom od osnovih principa kvalitetne zdravst­vene zaštite, a to je usmjerenost prema bolesniku, odnosno stvaranje sistema u kojem centralno mjesto ima pacijent i njegove potrebe. Osim usmjerenosti prema bolesniku, jedan od prioriteta Strategije za unapređenje kvaliteta i bezbjednost pacijenata koju je Vlada Crne Gore usvojila u februaru ove godine je i bezbjednost pacijenata, odnosno organizacija i funkcionisanje zdravstvenog sistema na način da se on učini što je moguće sigurnijim, kako za bolesnika tako i za one koji pružaju zdravstvenu zaštitu – objas­nila je dr Lakićević. Jedan od defim'sam'h strateških prioriteta pred­stavljaju uvođenje i procjena zdravstvenih tehnologija. – Sve veći napredak u istraživanjima, medicinskim strukama nudi nove tehnologije za koje je potrebno primjenom principa medicine zasnovane na dokazima (EBM – Evidence based medicine) objek­tivno procijeniti u kojoj mjeri svaka pojedina metoda doprinosi dobrobiti za zdravlje pacijenata u odnosu na postojeće, uključujući: kliničku efikasnost i djelotvornost, bezbjednost, ekonomičnost i organizacionu implikaciju, a u kontekstu brojnih pravnih i etičkih pitanja i socijalnih posljedica. Iz tih razloga su nam neophodna iskustva zemalja Evropske unije, kako bi se nove napredne tehnologije za dijagnostiku i liječenje uvodile u kliničku praksu na najracionalniji način, poštujući načela efikas­nosti, dobre stručne prakse i bezbjednosti pacijenata – navela je dr Lakićević.

Razmatrajući pitanja medicinske greške i uopšte odnos sistema prema tom nezaobilaznom segmentu rada, gosti iz inostranstva govorili su i o neophodnosti uspostavljanja planiranog sistemskog odgovora i participacije svih aktera sistema, naravno i pacijenata, u cilju preveniranja stručne greške i uspostavljanja što sigurnijeg zdravstvenog sistema. U radnom dijelu sastanka, drugog dana Radionice, prezentacije je imao i mr Antonio Sarija Santamera, direktor Španske agencije za procjenu zdravstvene tehnologije. U opsežnom multisesijalnom obraćanju prisutnima on je prikazao odrednice nadzora zdravstvene tehnologije, njihovu primjenu u praksi Španije, viđenje situacije u Crnoj Gori, te indika­tore za praćenje sistema zdravstvene njege. Budući da rad na usavršavanju kvaliteta u zdravstvu predstavlja koncept na kom se sve više insistira, skup u Podgorici može se smatrati tek jednim u nizu međunarodnih radionica koje će, svakako, imati značajan uticaj na jačanje sistema zdravstva kod nas.