U fokusu nauke i inovacija

0
478

Na dodiru tradicije i savremenog oštroumlja, u kolijevci vremena, gdje je uspjeh strogo mjeren sekundama – u Zenevi ni malo slučajno, održana je Treća Evropska Konferencija o Karcinomu Pluća u orga­nizaciji ESMO-a (The European Society of Medical Oncology).

Kao ne-profitna organizacija od samog osnivanja 1975.godine, misija ESMO-a posvećena je unaprijeđenju znanja medikal-nih onkologa i promovisanju multidisci-plinarnog pristupa u terapiji maligniteta, sa krajnjim ciljem unapređenja zdravlja i kvaliteta života oboljelih pacijenata. Danas, već moćna alijansa sa više od 7000 pos­većenih onkologa iz preko 120 zemalja, fokus svojih aktivnosti smjestila je 18. aprila u zdanju PalExpo-a, onoliko prostranom koliki su i umovi onih koji inoviraju zdravlje, a među kojima je svoje zasluženo mjesto zauzela i farma­ceutska kuća Hoffmann – La Roche.

U okviru Treće Evropske Konferencije o ne-sitnoćelijskom karcinomu pluća, poseban prostor bio je posvećen simpozijumu farmaceutske kuće Hoffmann – La Roche. Fokusirajući „pod lupom” patološki supstrat ne-sitnoćelijskog karcinoma pluća, Roche je predstavio i činjenicama potkrije­pio inovacije koje danas olakšavaju liječenje ove zloćudne bolesti. Veliki akcenat stavljen je na terapijsku primjenu inhibitora tirozin-kinaze, koji su dostupni u liječenju ne-sitnoćelijskog karcinoma pluća i u Crnoj Gori. Primjena lijekova iz ove terapijske grupe, već dugo obezbjeđuje duži, bolji i kvalitetniji život našim pacijentima u periodu do i nakon progresije bolesti.

Prepoznajući problematiku loše prog­noze sa kojom su suočeni pacijenti oboljeli od ne-sitnoćelijskog karcinoma pluća, Roche je pokazao tendenciju ka razvo­ju niza bioloških agenasa, jedinstvenih i neponovljivih ne samo po svojoj bilološkoj strukturi, nego i po načinu djelovanja i efikasnosti. Ovi biološki agensi iz reda monoklonskih antitijela, dizajnirani visoko sofisticiranim kompleksnim procesom, samostalno ili u kombinaciji sa već potvrđeno efikasnim inhibitorima tirozin kinaze, sposobni su da ukrote malignu bolest zaustavljajući tumor­ske ćelije u njihovom rastu i diobi. Naša farmaceutska kuća je u ovom pravcu napravila veliki iskorak primjenom monoklonskih antitijela, kao prvih agenasa koji su u borbi sa ne-sitnoćelijskim karcinomom pluća po prvi put obezbijedili oboljelim pacijentima preživljavanje duže od godinu dana.

Svoja iskustva u liječenju oboljelih pacijenata, aktivnim učešćem u diskusijama, iznijele su i dr sci.onkologije Nada Cicmil-Sarić i dr sci. radioterapije Svetlana Ćorsović sa Klinike za Onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Crne Gore.

Učešće na ovom kongresu obezbijedilo je nove infor­macije i evaluaciju regionalno postignutih rezultata u dijagnostici i svim modalitetima terapije jednog od najmalignijih tumora čovjekovog organizma.

U doba globalnog ekonomskog zatišja, vođen idejom o boljem kvalitetu života pacijenata, Roche i dalje prepoznaje značaj edukacije osnažujući je sopstvenim inovacijama.

 

Dr med. Nikoleta Sjekloća Hoffmann – La Roche