Sticanje znanja na zabavan način

0
749

[heading]Medicus Qviz[/heading] Medicus Qviz je prvi kviz studenta i mladih doktora biomedicinskih nauka u našoj zemlji. Sastoji se od pitanja iz biomedicinske tematike, a u potpunosti se odvija na Fejsbuk grupi „Medicus Qviz”, gde se mogu saznati sve informacije vezane za učestovanje u kvizu.

Odluka o osnivanju Medicis Qviza donijeta je na redovnoj Sjednici Studentskog vijeća Medicinskog fakulteta i osmišljena je tako da takmičari provjere svoje znanje iz mno­gih oblasti grana biomedicinskih nauka na zabavan način. Učestvovanje u kvizu je i prilika da takmičari saznaju nešto no­vo, da se podsjete zaboravljenih činjenica, ali prije svega, cilj takmičenja se ogleda u druženju, jačanju kolegijalnosti i otkrivanju zabavne strane studiranja ovih veoma zahtjevnih nauka.

Sva pitanja i zadaci koji se postavljaju u kvizu preuzeti su iz zvanične literature, sa provjereih medicinsko- edukativnih sajtova, tako da je vjerodostojnost tačnih odgovora na najvišem nivou.

Kviz se održava jednom sedmično u nedjelju, u 20 časova. O eventulanim pormjenama termina održavanja takmi­čari će biti blagovremeno obaviješteni.

Nakon svake epizode kviza pravi se rang lista sa osvojenim poenima, kako bi na kraju mjeseca imali mjesečnog pobjednika koji je zaslužio titulu – doktor mjeseca. Doktor mjeseca dobija nagradu i diplomu, a Medicus Qviz će se potruditi da mu obezbijedi i adekvatnu promociju. Ovakvim sistemom takmičenja stiče se titula doktora za april, maj i jun. Nakon ova tri mjesečna takmičenja sabiraju se svi osvojeni poeni, pravi se konačna rang-lista i određuje pobjednik prve sezone kviza koji stiče titulu Medicus. Najbolje tamičare očekuju vrijedne nagrade.

Učestovanje u prvoj sezoni kviza je besplatno, odnosno, svi članovi Fejsbuk grupe Medicus Qviz imaju pravo učestovanje. Bodovanje se vrši na sljedeći način:

Prijava: Svi koji se prijave u prvih 15 minuta kviza dobijaju 1 poen (osim u pilot emisiji gdje svi prijavljeni tokom cijele emisije dobijaju po 1 poen).

Pitanja opšteg značaja: Prvi učesnik koji tačno odgovori dobija 3 poena, drugi 2 i treći tačan odgovor dobija 1 poen.

Da/ne pitanja: Svi takmičari koji odgovore tačno u okviru jednog minuta dobijaju 1 poen (osim pilot emisje gdje svi takmičari dobijaju po 1 poen).

Slagalica: Svako slovo donosi po 0,5 poena. Takmičar koji prvi sastavi najdužu riječ od ponuđenih slova, dobija bonus 3 poena. Ostali takmičari, takodje, dobijaju bodove, pod uslovom da se riječi ne ponavljaju.

Dopuni rečenicu: Prvi tačan odgovor vrednuje se sa 2 poena po rječi.

Multiple choice: Prva tri takmičara sa tačnim odgovorom dobijaju po 2 poena.

Izbaci uljeza: Prva tri takmičara koji tačno odgovore dobijaju po 3 poena.

Picture diagnosis: samo prvi tačan odgovor dobija 5 poena.

U kvizu mogu učestvovati svi studenti biomedicinskih nauka (medicina, stomatlogija, farmacija, bilogija kao i mladi doktori)

Velika edukativnost ovog kviza, koji je već na samom početuku (12. april ove godine) izazvao veliko interesovanje, ogleda se u nesvakidašnjem i zanimljivom načinu sticanja znanja.

Predsjednik Studentskog vijeća Medicinskog fakulteta

Lukač Edin